dramatis personae ELNÖK, az Államszövetség elnöke
I. PARANGU, Észak-Valentína császára
MONTÁN KWONG, dél-valentín politikus, késõbb elnök
FIAT LUX, Mitrópa alelnöke
II. PARANGU, I. Parangu fia, észak-valentín trónörökös
LAFERTI, az Államszövetség elnökének titkára, tanács-
adó, késõbb alelnök
MARSALL TÁBORNOK, vezérkari fõnök, képviselõ,
hadügyminiszter
BANK, üzletember, képviselõ
COLT, gyáros és üzletember, képviselõ
MULTIMER, üzletember, képviselõ, Bank híve
R. FORSZ, gyáros és üzletember, képviselõ I Colt hívei
BOMBARDI, gyáros és üzletember, képviselõ
BAZIL, az Intelligens Szolgálat igazgatója
PASZKÁL, a Központi Hivatal igazgatója
TITKÁR, Laferti titkára
ÁL-KWONG, Laferti ügynöke
MOLINOFF, ál-Kwong ügynöke
DORMIO
RASKOLNHIKOW, anarchista
HOP PARDONE, gengszterfõnök
MORD, gengszterfõnök, Hop Pardone riválisa
AL PADRONE, gengszter, Hop Pardone embere
DODÓ, gengszter, Mord embere
I. SÍRÁSÓ
II. SÍRÁSÓ
I. ÜGYNÖK
II. ÜGYNÖK
III. ÜGYNÖK
IV. UGYNÖK
V. ÜGYNÖK
I. TITKOSÜGYNÖK
II. TITKOSÜGYNÖK
III. TITKOSÜGYNÖK
I. ÚJSÁGÍRÓ
II. ÚJSÁGfRÓ
III. ÚJSÁGÍRÓ
I. MUNKANÉLKÜLI
II. MUNKANÉLKÜLI
TII. MUNKANÉLKÜLI
GYILKOS, bérgyilkos
HIÚZ, bérgyilkos
I. GYILKOS
II. GYILKOS
III. GYILKOS
IV. GYILKOS
I. HULIGÁN
II. HULIGÁN
I. RENDÕR
II. RENDÕR
KAPITÁNY
I. BÖRTÖNÕR
II. BÖRTÖNÕR
TESTÕR
ÉSZAK-VALENTÍN KATONA
I. BALLONKABÁTOS, járókelõ
II. BALLONKABÁTOS, járókelõ, az Intelligens Szolgá-
lat ügynöke
EGYAZON SZEMÉLY MINT
MADAME VOYEUSE, jósnõ
CAROLA, Bank lánya
HERMIA, újságírónõ, Dormio szerelme
ZAPHIE, mûvésznõ, Colt szeretõje
ROZI, utcalány, Hop Pardone szeretõje
MARIETTA, külföldi grófnõ
ADA KWONG, Montán Kwong felesége
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ
STEWARDESS
RIKKANCS
HÁZMESTERNÉ
BÖRTÖNÕRNÕ
GYEREKEK, az Ifjú Valentín Mozgalom tagjai
Testõrök, ügynökök, titkosügynökök, gengszterek, járó-
kelõk, fotóriporterek, munkanélküliek, egy pizsamás férfi
és egy észak-valentín katona.

Történik az Államszövetség fõvárosában a közeli jövõben.

Megjegyzés: A darabban szereplõ valentínok (I. és II. Pa-
rangu, Kwong, ál-Kwong, Molinoff és a gyerekek),
Laferti titkára, valamint néhány gyilkos, munkanél-
küli, járókelõ és más mellékszereplõ a grûn rasszhoz
tartoznak, így a bõrük zöld színû.


folytatás Bank és Multimer balról be

MULTIMER Mondhatom, szép kis lövöldözés! De nem Hiúz vagy Gyilkos akciója volt, hiszen még él. Midõn hordágyra tették, hörgött és mormogott. Ám az is lhet, hogy kár volt annyi pénzt kiadni. Ahogy elnéztem, a seb jó mély!
BANK Nos, éppen ettõl féltem! Elõ tudná keríteni azt a két urat? De azonnal!
MULTIMER Megpróbálhatom, de miért? Szerintem alkalmasak. 
BANK Túlzottan is! Multimer! Fizesse ki Hiúz és Gyilkos hátralékát, s felejtsék el, hogy mivel bíztuk meg õket.
MULTIMER De kedves Bank, zavarba hoz. A legjobb gyilkosok!
BANK Tudom, hogy jót akart, és akkor még valóban érdekünkben állt.Nos, azóta megfordult a kocka. Le kell állítani minden merényletkísérletet. Tudja meg, Coltnak ki az embere, és adjon bõven pénzt neki, csak nyugton üljön! Ne szakítson félbe! Minden költséget magamra vállalok.
MULTIMER Még az ellenségünk tartozását is fizetné? Mi történt?
BANK Végünk van, ha meghal most az elnök. A kormányrudat Marsall tábornok s a hadsereg ragadnák magukhoz. Jól helyezkedett! S tudja, mivel járna ez? Azonnal kihirdetné az állapotot, s máris küszöbön a háború, amit most biztos' elveszítenénk.
MULTIMER De mi lenne...
BANK Ne kérdezzen többet! Sietve intézkedjen, s rögtön értesítsen, mint új híreket szerez. Gyorsan, gyorsan, nehogy késõ legyen.

Multimer balra ki. Bank idegesen szivarra gyújt. Bazil jobbról be

BANK Üdvözlöm, Bazil. Nos, úgy érzem, érdekünk még sosem volt ilyen közös.
BAZIL De kedves Bank, mitõl oly izgatott? A merénylet miatt?
BANK Nagyon kérem, hogy a szolgálatok közös akcióját azonnal állíttassa le!
BAZIL De Bank úr! Mirõl beszél?
BANK Nézze! Épp eléggé ismerem szándékukat! Ne, ne is szabódjon, erre most nincs idõnk. Bevallom, e gondolat engem is foglalkoztatott, ám a történtek gyökerestül megváltoztatták a helyzetet! Elnökünk ma éjjel aláírt egfy okmányt, mely végveszélyben lép hatályba. Ha úgy ítéli meg, feloszlatja parlamentünk, s Marsall tábornoknak korlátlan hatalmat biztosít. Egy gyilkosság az elnök ellen kész öngyilkosság lenne most.
BAZIL Errõl nem tudok!
BANK De azt tudja tán, hogy ha Marsall elnökünket félreállította, önök ellen fordul majd elõször?! Egyetlen megoldát látok: elnökünknek le kell mondani. Éspedig alkotmányosan. Akkor Marsall terve meghiúsul, hisz a parlament nevez ki ideiglenes elnököt. Úgy remélem, bírunk annyi befolyással még, hogy olyant nevezzen ki, aki kedvezõ nekünk. Pattanásig feszült már a nemzetközi helyzet, s mindenki csak jelre vár! Ezt mi nem adhatjuk meg. Vagyis még nem. Hisz ez Colt és Marsall érdekében állna csak. Bízom benne, hogy megértett. S a nép is...
BAZIL Ugyan! A nép! Önrõl sosem hinném el, hogy érdekelné!
BANK Tehát öntõl várom el, hogy lemondassa elnökünk.
BAZIL De Bank úr, nincsen eszközöm, amellyel belátásra bírhatnám.
BANK Kedves Bazil! Tudja jól, az Általános Tanácsadó Irodát titokban hozta létre, s titokban mûködik. Még önnek is lehallgatja telefonjait, átvizsgálja minden küldeményét. Nincsen már levéltitok! Nem beszélve arról, hogy minden lakásban akad néhány mikrofon. S azt is tudja, mindez alkotmányunk-ellenes!
BAZIL Bizonyíték nélkül? Azt hihetné, blöffölök!
BANK Az Intelligens Szolgálat tekintélyes és kiterjedt szervezet.Önöknek gyerekjáték megtalálni egy-két fontos iratot! Ezúttal Paszkál is támogatni fogja önt.
BAZIL Sajnos meg kell várnunk, míg egy apróság a horgunkra akad.
BANK A gyorsaságon múlik minden! Az idõ most a legnagyobb ellenfelünk. Legelõpször függesszék fel közös akcióikat.
BAZIL Rendben, mindent megteszek. De árulja el, honnan szerzi híreit?
BANK Ez legyen titok.
BAZIL Félek öntõl (mosolyog), hisz annyi mindent tud már rólunk! (Kezet fognak)
BANK Remélem, együttmûködésünk felhõtlen marad s meghozza majd gyümölcsét.
BAZIL Köszönöm, kedves Bank úr, isten önnel.
BANK Minden jót.

Bank balra, Bazil jobbra ki.
I. Parangu, II. Parangu koronaherceg, Marsall tábornok, Laferti és két észak-valentín katona jobbról be. A melent élén a két katona egy koszorúval díszlépésben átvonul a bal oldalra. I. Parangu megáll középen, karba tett kézzel.

I. PARANGU Bong! (A katonák vigyázzba vágják magukat) Kawang tatanta gongatang. Negonga nette torta gongaperle.
II. PARANGU Atyám, I. Parangu császár azt mondja, hogy várjunk amíg az elnök úr megérkezik. Õfelsége azt is mondta, tapodtat sem megy tovább, míg meg nem tudja, merre tartunk. Azt kéri, árulják el végre, hiova a csudába visszük ezt a koszorút.
LAFERTI Az Ismeretlen Szabadság Sírján fogjuk elhelyezni. Az elnök úr pedig... nos, õ most nem tarthat velünk. Megcsúszott a lépcsõn, és a vállán megsérült kicsit.
II. PARANGU Kawang tananta perlepong. Kwananta perle pambira.
I. PARANGU Ponorg?
II. PARANGU Súlyos sérülés?
LAFERTI Ne aggódjon, felség, nem komoly.
II. PARANGU Ponganorg, Paru.
I. PARANGU (némi töprengés után) Tibitebitang!
II. PARANGU Atyám a császár megrendülten áll. Mélységesen sajnálja, hogy kíséretül csupán egy tábornok s egy titkár jut neki: de alkalmazkodik. Õfelsége ezen kívül fél, hátha õ is meg fog csúszni. A lépcsõk erre roppant síkosak. Azt szeretné, hogyha rögtön túlesnénk a tárgyalásokon. Van javaslatuk?
MARSALL Mondja meg a császárnak, hogy kormányunkat aggasztják a fejlemények. A Sárga-félsziget csücskét megszállva tartó mitrópai zsoldosok igen nagy fejtörést okoznak. Jól tudjuk, százhúsz elszánt banditával elbánni nem volna túl nehéz, mégis tartózkodnunk kell a harctól, kerülnünk kell mindenféle konfrontációt. A valentín válság békés rendezése érdekében ütközõzónát javaslunk Észak-Valentínában állomásozó egységeink s a mitrópai csapatok között. Ezt a császár katonáinak kell majd elfoglalnia.
II. PARANGU Kong. Ding-dang. Gogó.
I. PARANGU Livetta motta gong, pipetta lotta panka. Ponga  perde lettora. Motetta dan - paringa nankatang. Bi bonga nenga, kwargarang. Kalanga lang, kardanka balabang. Ponga norg? Livetta perde? Nenga nand! Haldararga ontabong!
II. PARANGU Azt mondja, rendben.
LAFERTI És mit kíván cserébe?
II. PARANGU Hatszázbilliárd molnár térítésmentes gyorssegélyt.
LAFERTI Hogyhogy? Hiszen...
II. PARANGU Na jó, legyen háromszázbilliárd.
I. PARANGU Konong?
II. PARANGU (legyint) Ong! Dang! Nos, Laferti úr?
I PARANGU (elkezd kapkodni, mintha legyeket hessegetne)
II. PARANGU Szóval? Jó, hát legyen százötven billiárd.
I. PARANGU Konong?
II. PARANGU Ong! Dang! Százötvenbilliárd, de ez a császár utolsó szava.
LAFERTI Rendben van. Mehetünk a sírhoz?
II. PARANGU Kotorda merde?

Kintrõl ordítozás hallatszik, a színpadra nyílzápor hull. Mindnyájan hessegetik a nyílvesszõket és csúzlilövedékeket.Néhány indián tolldíszbe öltözött gyerek rohan be balról és jobbról. Csúzliznak, nyilaznak. Hárman fejjel egyenesen II. Parangu, Marsall és Laferti hasának mennek. II. Parangu és Laferti azonnal elesnek. Egy gyerek Marsall háta mögött négykézlábra ereszkedik, egy másik pedig meglöki. Egy óriási lepedõt dobnak a földön fekvõ II. Parangura, Marsallra és Lafertire, akik teljesen belegabalyodnak. Egy harmadik gyerek sikertelenül próbálkozik lasszót dobni a mozdulatlan I. Parangura. Valaki csózlival I. Parangura lõ, aki a szeméhez kap, fájdalmában összegörnyed. A gyrekek ráteszik a lasszót, és kirángatják a színpadról. A gyerekek mind jobbra ki. A katonák mindvégig mozdulatlanul állnak.

LAFERTI (kibújik a lepedõ alól) Hallatlan! Büdös kölykök! Megõrülök!  Hol a császár?! Megõrülök! Marsall úr, nem esett baja? (Felsegíti Marsallt)
MARSALL Hol a botom?! Adja ide! Laferti, ezért maga felel! Hogy történhet ilyesmi?
LAFERTI (egyszerre veszi fel Marsall botját és egy cédulát)
MARSALL Az meg micsoda?
LAFERTI (Átnyújtja a botot. Olvassa) "Egymilió molnár válcságdíjat kérünk a császárér. Holnap megin jelentkezünk. Ha nem aggyák ide a dohányt vagy szolnak a zsaruknak, a csaszirol tessék szives lemondani". Aláírás: "Ifjú Valentín Mozgalom". Ifjú Valentín Mozgalom! Tiszta õrület! 
MARSALL (tapogatja sajgó tagjait) Hát, öregek nem voltak éppen!
LAFERTI Esküszöm, megõrülök! Csak kapjam a kezem közé valamelyiket! Jöjjön, Marsall úr! Azonnal intézkedünk.

Laferti jobbra kitámogatja Marsall tábornokot

I. KATONA (hátranéz) Na, úgy látom, itt ma már nem lesz koszorúzás. Vi-gyázz! Na gyerünk.

A két katona balra ki

II. PARANGU (felül, fejéhez kap) Atyááám!

Ál-Kwong jobbról be, hozzálép

ÁL-KWONG Paruparu! Mimelda kende? Borgatang?
II. PARANGU Nicsak, Kwong elnök! Hagyja csak, nem komoly! 
ÁL-KWONG Micsoda véletlen találkozás! Paruparu, megkérdezhetem, mit keres itt, a földön ülve? 
II. PARANGU Mindig így szoktam. De szólítson egyszerûen csak excellenciás úrnak. Ha minden igaz, pillanatnyilag még atyám a császár. Szegényt az imént rabolták el a terroristák. Mondja, nem a maga emberei voltak? Elvégre ön az Ifjú Valentín Mozgalom feje!
ÁL-KWONG Távol legyen, felség! Gyûlölöm az ifjú valentínokat. A múlt héten is legalább százhúszat végeztettem ki.
II. PARANGU Én százharmincat. No, de ne szégyenkezzen, az ön országa úgy tudom, kisebb. Egyébként is mindegy A Nagy Ufo akaratából Valentína elõbb-utóbb ismét egységes ország lesz. Kár, hogy most még ellenségek vagyunk. Nem is tudom, miért állok szóba önnel!
ÁL-KWONG Paruparu!
II. PARANGU Csak trónörökös!
ÁL-KWONG Megbocsásson, de képtelen vagyok másként szólítani önt. Felséges uram! Békét szeretnék ajánlani önnek. Államtanácsom úgy határozott...
II. PARANGU Tényleg, mi lett a legutóbbi törvényjavaslatával? Elfogadták? 
ÁL-KWONG Ö-ö-ö... ja, hogy azt? Azt megszavazták! Igen, igen! Szóval az államtanács úgy határozott, hogy egyoldalúan lemond az erõ alkalmazásáról, s hogy bizonyítsa békés szándékát, a legmodernebb fegyverzetét felajánlja Észak-Valentínának. Felségednek nagy szüksége van most fegyverekre a külsõ és a belsõ ellenség, Mitrópa, a szakadárok, a pánvalentínok és a városi gerillák ellen - akiket természetesen nem támogatok többé. 
II. PARANGU Nemes gesztus ez öntõl.
ÁL-KWONG Legalább mi, valentínok tartsunk össze.
II. PARANGU És milyen fegyverekrõl van szó? 
ÁL-KWONG Megvásárlásra felajánlunk kétszáz darab P500-as bombát - ennek nagy-nagy hasznát vehetné most -, ezer darab ellenbomba-elhárító ellenrendszert, nyolcszázötven perixet a töltetekkel és az állványokkal együtt, valamint három lõtáveltérítõt és hat darab cikkanórakétát. Ezenkívül Észak-Valentína rendelkezésére bocsátanánk egy blézernyõ-automatikát is, amibõl a világon összesen, ha tíz van.
II. PARANGU Hm. Ezek valóban igen modern fegyvrek.
ÁL-KWONG A legmodernebbek.
II. PARANGU Atyám, a császár nvében máris igent mondok az üzletre. Egy bökkenõ van csupán. Valutatartalékaink kimerültek.
ÁL-KWONG Úgy értsem ezt, hogy nem tudnak fizetni?
II. PARANGU Kong az államkincstár.
ÁL-KWONG És semmi, amit pénzzé lehetne tenni?
II. PARANGU De! Ásványi kincsekben gazdag ország vagyunk. Óriási boxitmezõink vannak.A fegyverekért cserébe felajánlom a kiaknázás jogát. Elfogadja?
ÁL-KWONG Hát, el. Áll az alkul (Kezet ráznak) Akkor megyek és intézkedem. Ön itt marad ülve?
II. PARANGU Igen, megvárom a katonáimat.
ÁL-KWONG Paruparu! Akkor isten önnel!
II. PARANGU A Nagy Ufo legyen magával!

Ál-Kwong jobbra ki. I. és II. rendõr balról be

I. RENDÕR Na nézd csak! Itt is egy koszos kis grünn!
II. RENDÕR Biztos a mai tüntetõk közül való.
I. RENDÕR Fogadok, hogy munkája sincs.
II. RENDÕR (belerúg II. Paranguba) Hé, te büdös grünn! Mit keresel itt? Állj fel, míg szépen beszélek!
II. PARANGU Hallgass, rendõr, nem tudod, kivel beszélsz! Én II. Parangu vagyok, Észak-Valentína koronahercege!
I RENDÕR Na tessék! A tetejébe még részeg is! (Belerúg)
II. RENDÕR Akadályoz minket a munkában! Hallottál ilyet?
I. RENDÕR Állj föl, vagy nem állok jót magamért!
II. PARANGU Hagyj békén, fakabát! Én a császár fia vagyok!
II. RENDÕR Szétverem a pofád! (A két rendõr a karjánál fogva felállítja II. Parangut, lökdösik, rugdossák, a hátát gumibottal verik)
II. PARANGU Motetta torta gongaperle! Ebbõl diplomáciai botrány lesz!
I. RENDÕR Lódulj, büdös grünn! Majd odabent legyél császár!

I. és II. rendõr jobbra kilökdösi II. Parangut.
Colt és R. Forsz balról be

R. FORSZ És az ülést milyen ártatlan képpel ülte végig! Pedig már akkor tudta, hogy fölösleges cécó minden szavazás, hiszen, ha nem tetszik neki, a parlament döntését rendelettel változtatja meg. Mindemellett túl merész volt. Tízszeresre növelni a hadipari kiadásokat!
COLT Az engem nem érdekel, hogyan vitte végbe, fõ, hogy jó nekünk! Ám nyilvánvaló: a következõ választásokat nem éri meg. Kiszámíthatatlan! Elõbb kersztbe tesz nekünk, majd õrült nagy megrendeléseket ad fegyvrekre: fejlesszük ki az "elemi csapásokat"! Így tett Bankkal is; amit egyik kezével adott, a másikkal nyomban visszavette. 
R. FORSZ Apropó! Tegnap adtuk át az új fegyvert. Mikor meglátták a néhány kis dobozt, azt hitték, meghibbantunk. Kóklereknek mondtak minket, meg majd, hogyha meszet ettek, akkor adnak erre ezerhatszázbilliárdot. Szidtak, ahogy csak torkukon kifért. Ezen dolgoztunk mi ennyi éven át?! Midõn aztán kipróbálták, nem volt panasz! A hideg futkosott a hátukon!
COLT Ezek szerint remélhetünk újabb üzletet?
R. FORSZ Szinte biztosan. Elõbb-utóbb Mitrópa is feltalálja ezt a fegyvert - ha még nem tette meg, s nekünk talán már holnap ki kell dolgoznunk ellenszerét.
COLT S a számlát Bombardi összeállította már? A kormánynak hamar be kéne nyújtani. 
R. FORSZ A mérleg csak hozzávetõleges. A ráfordítások mintegy ezerszázalékosan térülnek vissza. Bombardiról pedig csak annyit: szerintem rosszban sántikál. Legjobb lenne szabadulni tõle.
COLT De éppen itt jön.

Bombardi jobbról be

BOMBARDI Urak! A legjobb úton halad minden!
R. FORSZ Az attól függ.
BOMBARDI Mitõl? 
R. FORSZ Hogy mi halad a legjobb úton, s mi felé.
BOMBARDI A merényletre gondolok.
R. FORSZ Ezt jobb, ha szóba sem hozod!
BOMBARDI Hogyhogy? Hiszen...
R. FORSZ Csaknem tragédia történt. Már rágondolni szörnyû, mi lett volna, ha ez a Bakunhin nem véti el.
COLT Raskolnhikow! Mondd csak, Bombardi, nem te bérelted fel õt?!
BOMBARDI Ilyen nevût nem ismerek.. De hát mi történt? Mit vétett el az az ember?
COLT Látod, Forsz, nem tudja. Ahogy mondtam: az ülésszak végén Bombardi már nem tartózkodott a parlamentben. 
R. FORSZ Hol voltál, mondd?!
BOMBARDI Megszerveztem közös dolgainkat. Beindult a gépezet. Most már akár ölbe tett kézzel ülhetünk, az elnök akkor is halál fia.
COLT Megõrültél? Kin óhajtod behajtani pénzünket, ha az elnök idõ elõtt másvilágra távozik? Meggyõzõdésem, hogy elhamarkodottan döntöttünk az elnök úrral kapcsolatban. 
BOMBARDI Csak nem azt akarod mondani...
COLT de azt!
BOMBARDI De hát ezt akartátok ti is!
R. FORSZ Buták voltunk, mikor bedõltünk neked! Most, hogy túl vagyunk a fegyverszállításokon, újabb megrendelések várhatók. Ha végrehajtjuk tervedet, kvadrilliókat veszthetünk.
BOMBARDI Hogyan állítsam le?!
COLT Igazad van, kedves Forsz! Micsoda ötlet! Kivégeztetni a legjobb elnököt!
BOMBARDI De urak! Mi ez? Összefogtok ellenem?

Három álarcos titkosügynök - kezükben fegyver - jobbról és balról be. Lelövik Coltot, R. Forszot és Bombardit

I. TITKOSÜGYNÖK Rendben van, fiúk! A címet ismerik?
II. TITKOSÜGYNÖK Hogyne ismernénk! Nem elõpször csináljuk.
I. TITKOSÜGYNÖK Nos, akkor reggel kilencre legyenek a tanácsadó irodában, és felvehetik a pénzt. Ezeket pedig (a hullákra mutat) gyorsan vigyétek a megbeszélt helyre.

I. titkosügynök balra ki. II. és III. titkosügynök jobbra kiviszi a hullákat. Bank és Marietta balról be

MARIETTA Naaa! Karoljon át! Már nem szereti Mariettát?
BANK (átkarolja) Tudja, hogy imádom, grófnõ!
MARIETTA NaAgyon izgulom, mit mond majd Madame Voyeuse. Az a valóság, hogy rettenetesen katonás vagyok.
BANK (nevet)
MARIETTA Ja, nem, babos. 
BANK Babonás.
MARIETTA Az. Nagyon hiszem a jósnõkben. Amit õk mondanak, az úgy is lesz. Juj! Már jön!

Madame Voyeuse jobbról be

MME VOYEUSE Önök következnek.
BANK Igen, madame. Illetve a hölgy. Én csak kíséret vagyok.
MME VOYEUSE Kisasszony, a kezét!
MARIETTA (odanyújtja a kezét) Jaj, drága Bank, úgy izgulom, mi lesz!
MME VOYEUSE Síma kezet érzek.... a vonalak határozatlanok... gyengülõ jellemvonal... a sorsvonal erõs... hajszálakat érzek... most egy pillanatra határozott a végzetfonal... kötél... hajókötél, mit érzek... egy egész hajóraj... állnak mind a tengeren... tomboló szélvihar... a hajók meg állnak...matrózok szaladnak föl s alá, akár a hangyák... a fedélzeten mintha hullám csapna át... de nem! A hullám a levegõben áll! Meg se moccan! A víz színén hasra fordult haltetemek úsznak... nem, nem úsznak... mintha vízbe fagytak volna... mozdulatlanul... a bõrük fehér...
MARIETTA Juj, de csiklandozik!
MME VOYEUSE A jellemvonal gyenge... de nagyon erõsek a sosrvonalak... vastag kötelet érzek... az egyik oldalán millió éhes száj... ott meg egyenruhák! (Marietta mocorog) Mozgást érzek... a mélyben vonalak mozognak... közöttük megnyílik a föld... egy város vész a mélybe ... most egy másik... sok vátros...egy ország! Országok! Fényes vonalakat érzek... az égbõl jönnek, nyomukban robbanás, pusztulás... most semmit sem érzek...egészen finomak a szálak... az agyból indulnak el... behálózzák az összes sejteket... élet szalad bennük... most hirtelen összegabalyodnak... megbénulnak, kiszáradnak... semmit, már semmit sem érzek... minden kihûlt... már semmit sem...
MARIETTA Mit jelent a jóslat?! Kérem, mondja meg!
MME VOYEUSE Nem tudom. Nem tudom! (Vállkendõjével eltakarja az arcát) Nem tudom!

Madame Voyeuse jobbra kirohan

BANK Rémes! Iszonyú! Félelmetes!
MARIETTA Ugyan, kedves Bank! Tisztelgõje lettem Madame Voyeuse-nek. Gyönyörû költészti szavakat mondott. Egészen meg vagyok illetve.Csak, hát nem értettem mindent nyelves nehézségeim miatt.
BANK Ha tudná! Ha tudná! Sajnálhatja, grófnõ, sajnálhatja!
MARIETTA Nem sajnálom én semmit se, Bank úr!
BANK Pedig bánni fogja még, Marietta, ezt most én jósolom meg magának!
MARIETTA Miért? Mindjár' utazunk, és én vagyok boldog.

Ál-Kwong balról be

MARIETTA Drága Bank! Ha oda megérkeztünk, ugye csodás lakosztályt fogunk bérelni? Úszkáló medencénk is lesz, ugye, meg nagy terasz? Ugye? Bank! Bank úr! Nem is figyel?
BANK Hogyne, úszkáló teraszunk is lesz, persze, persze. Grófnõ, megbocsát egy pillanatra! (Ál-Kwonghoz lép) Bocsánat, hogy ismeretlenül megszólítom, ön Kwong elnök úr?
ÁL-KWONG Montán Kwong vagyok. Ön Bank úr, ha nem tévedek.
BANK Az vagyok. Kwong úr, pár szót, ha válthatnék önnel.
ÁL-KWONG Tessék, Bank úr, parancsoljon velem.
BANK Igazán lekötelez. Mint talán az tudja, üzletember vagyok, s épp ezért mindig óvatos; csak ésszerû kockázatot vállalok. Nem fektetek be ott, hol fegyveres konfliktus veszélye áll fenn.
ÁL-KWONG Ez természetes.
BANK Nos...
MARIETTA (közelebb lép)
BANK Grófnõ, kérem, várjon néhány percig még!
MARIETTA (sértõdötten arrébb megy)
BANK Egy jó üzlet kínálkozik Észak-Valentínában. Elnök úr, mondja meg õszintén, elkerülhetõ-e a két valentín állam közti háború?
ÁL-KWONG Nincs mitõl tartani. Az imént fejeztük be a két ország közötti tárgyalások újabb fordulóját, s a párbeszédünk folytatódik. Nem lesz háború, Bank úr, sõt, szó esett Észak- s Dél-Valentína békés egyesítésének kérdésérõl is. Nyugodtan kösse meg azt az üzletet. Megkérdezhetem, hogy mirõl lenne szó?
BANK Egy bizonyos nyersanyag kiaknázásáról.
ÁL-KWONG Boxitról?
BANK Nem látom értelmét, hogy tagadjam. Az észak-valentín boxitmezõk kiaknázására készülök. Parangu császár éppen országunkba készül, a csúcstalálkozóra, s gondolom, egy találkozásnak szerét ejthetem. 
ÁL-KWONG Az korántsem biztos, Bank úr! A császárt ma délelõtt terroristák elrabolták. A trónörökössel tárgyaltam, s megbeszéléseink értelmében a boxitkitermelés joga az enyém.
BANK Az öné?
ÁL-KWONG Megállapodásunk harmadik pontja kimondja, hogy a valentín boxit kitermelésének kizárólagos joga engem illet.
BANK Micsoda szerencse, hogy éppen ön...! Eldöntötte már, hogy kinek ad koncessziót?
ÁL-KWONG Még nem. Egy azonban bizonyos: Valentína nagyon szegény ország. Bármelyik céget bízzuk is meg a boxit kitermelésével, jövedelmét nyolcvanszázalékos adó fogja terhelni.
BANK Nyolcvanszázalékos?!
ÁL-KWONG Ezt csak akkor mérsékeljük, ha ötszázmillió molnár egy összegben fizetendõ azonnali térítésmentes gyorssegélyt kapunk a kitermelõ vállalattól, hogy enyhíthessünk élelmiszergondjainkon.
BANK Ha megkapnák az ötszázmilliót, az mennyire mérsékelné a boxit-adót? 
ÁL-KWONG A felére.
BANK A felére?!
ÁL-KWONG Kényszerhelyzet.
BANK Elnök úr, én felajánlanám a kívánt segélyt.
ÁL-KWONG Nos, akkor vegye úgy, hogy megkötöttük az üzletet.A boxit kibányászásának joga mostantól fogva önt illeti meg. Mikor tárgyalhatunk a részletekrõl? 
BANK Én ma elutazom, de Multimer, aki teljes jogú megbízottam, bármikor hajlandó lesz felkeresni önt. Melyik hotelban szállt meg?
ÁL-KWONG Erre nem válaszolhatok. Nem hivatalosan tartózkodom az Államszövetségben. Inkább én értesítem majd Multimer urat.
BANK Parancsoljon, az irodánk címe és telefonja. (Átad egy kártyát)
MARIETTA Bank úr! Ha most sem jön, lekéssük a repülõt!
BANK (az órájára néz)
ÁL-KWONG Nem tartom fel tovább, Bank úr. Jó utazást.
BANK Viszontlátásra, elnök úr!
ÁL-KWONG Isten önnel, asszonyom!

Ál-Kwong balra ki

MARIETTA Hallotta, Bank úr? Asszonyom! Azt mondta, asszonyom! Nem vagyok még szipirtyó! Szemtelen grûn!
BANK Szemtelenül jó üzletet kötöttem vele.
MARIETTA Megárulja, Bank, micsoda üzletkét?
BANK Tudja, kedvesem, az úrnak óriási szoborgyára van. Megrendeltem tõle százhúsz aranyszobrot önrõl, különbözõ pózokban.
MARIETTA Nem! Nem igaz! Bank úr! Maga rettentõen szerelemreméltó!
BANK Semmiség, grófnõ, vegye úgy, mintha egy csokor virágot kapna. Máskülönben minden szobor meztelenül fogja ábrázolni önt.
MARIETTA Bank úr! Maga nagyon nagy malac! Óriásinagy malac!

Bank és Marietta balra ki.
Hop Pardone, Al Padrone és két testõr balról be

HOP PARDONE Mi van a csajjal? Megtaláltátok már?
AL PADRONE Még nem, de találtunk egy nyomot. Egy taxis a parlament környékén látta ólálkodni.
HOP PARDONE A Rozit?
AL PADRONE Igen, szemüveg volt rajta, meg valami bohócruha.
HOP PARDONE És hova ment?
AL PADRONE Nem tudjuk. De már az egész bandát ráállítottam.
HOP PARDONE Micsoda?! Az egész banda Rozit hajkurássza, miközben az elnök még mindig vígan pöffeszkedik a bársonyszékében?! Nem várhatunk tovább az akcióval! Ki tudja, mi mindent forral még ellenünk! Nem akarom többé látni a tévében azt a rusnya pofáját!
AL PADRONE Már minden meg van szervezve. A csúcstalálkozóra idõzítettük, mert csak akkor merészel kimozdulni az odújából. A tegnapi sajtóértekezletre se ment el, pedig Dagi nagyon várta.
HOP PARDONE Ez engem nem érdekel! Ha még egyszer meglátom élve, kinyírlak téged is! Milyen gengszter az, aki megvárja, míg a másik lõ elõbb?!
AL PADRONE Mos' mér' mondod ezt?! Talán nem mi lõttünk elõbb, mikor Mordék ránktámadtak?! Kilyuggattuk az egész bandát!
HOP PARDONE Persze, mert a grûnjeik fellázadtak, és mind átállt hozzánk! Piszok nagy mázli volt!

I. és II. titkosügynök jobbról be

I. TITKOSÜGYNÖK Ön Hop Pardone úr?
HOP PARDONE Mi köze hozzá?
II. TITKOSÜGYNÖK Ha nem tévedek, akkor ön Al Padrone.
AL PADRONE Na és?!
I. TITKOSÜGYNÖK (felmutatja igazolványát) Az Általános Tanácsadó Iroda õrmestere vagyok. Parancsom van, hogy letartóztassam önöket a következõ bûntettrek elkövetésének alapos gyanúja miatt. Úgymint: többrendbeli, különös kegyetlenkedéssel elkövetett emberölés, fegyveres rablás, illegális fegyverkereskedés és -csempészés, rabszolga-kereskedés, fiatalkorúak megrontása, az eufória-törvény többrendbeli megsértése, tiltott fegyverviselés...
HOP PARDONE Ne is folytassa.
II. TITKOSÜGYNÖK Kérem, kövessenek!

I. és II. titkosügynök elindul jobbra kifelé. Hop Pardone in a társainak, valamennyien elõrántják fegyverüket. Kintrõl fegyverropogás hallatszik. Hop Pardone, Al Padroneés a két testõr meghal. I. és II. titkosügynök megáll, visszafordul

I. TITKOSÜGYNÖK Ellenálltak.
II. TITKOSÜGYNÖK Talán jobb is így.

I. titkosügynök kifelé int. Fegyveres titkosügynökök jobbról és balról be

I. TITKOSÜGYNÖK Vigyétek õket!

I. és II. titkosügynök, majd a fegyveres titkosügynökök a hullákkal jobbra ki. III., IV. és V. ügynök az elõzõ jelenetben látott titkosügynököket lökdösiki be jobbról és balról, kezükben fegyver

III. ÜGYNÖK A falhoz!

A titkosügynökök a hátsó függöny elé állnak

III. ÜGYNÖK Kezeket fel! Hátra arc! Aki megmoccan, szétlövöm!

A titkosügynökök feltett kézzel a függöny felé fordulnak, a III. és a IV. titkosügynök megmotozza õket, pisztolyok kerülnek elõ. IV. ügynök középen marad, a III. és V. ügynök jobbra, illetve balra ki, majd papírokkal teli fiókokkal be. Középen kiszórják a fiókok tartalmát, majd az üres fiókokkal ki. Újabb és újabb fiókokat ûrítenek ki középen

IV. ÜGYNÖK (turkál a papírok között) Na, nézd csak! Jól kiszagoltuk, hogy mikor kell jönnünk! Figyeljetek! (Olvassa) "Az Általános Tanácsadó Iroda igazgatójának, helyben. Igen tisztelt igazgató úr. Kérésére az ISZ-KH fedõnevû akcióhoz illetékes ügyosztályunk elkészítette a lehetséges alternatívákat. Amennyiben az Intelligens Szolgálat és a Központi Hivatal apparátusának észrevétlen felszámolásához a mellékelt tervezetek nem nyújtanak kellõ információkat..."
V. ÜGYNÖK Régóta tudta mindenki, hogy ezek mire készülnek!
III. ÜGYNÖK Azért mégisscak szerencse, hogy az igazgatók összefogtak! Ha még mindig marakodnánk egymással, akkor most ránk várnának a betonkeverõ gépek, hogy befalazzanak.
V. ÜGYNÖK Ezekkel az iratokkal mit csináljunk? Most már egyáltalán nem fontosak.
IV. ÜGYNÖK(Tovább turkál, talál egy papírt) Dehogynem! A mindenit! Ez igen! A fõnök ki fog bújni a bõrébõl. (Felvesz egy papírt) Ezekre fáj annyira a foga! Itt van minden írásbeli parancs! Magánbeszélgetések lehallgatása, levelezések ellenõrzése, poloskák elhelyezése... Na gyerünk, fejezzük be gyorsan! (A titkosügynökökre mutat) Ezeket vihetitek! Az iratokat meg szedjétek össze, és azonnal vigyétek a fõnökhöz. Mozgás! Ne gatyázzatok már annyit! Tegyétek abba a zsákba.

III. és V. ügynök a papírokat zsákba gyömöszöli, majd a titkosügynökökkel együtt mind jobbra ki.
Ál-Kwong és Molinoff balról be

ÁL-KWONG Vége mindennek! Se fegyver, se boxit, se pénz! Semmi sincs.
MOLINOFF Bizonyára a titkosszolgálatok mészárolták le Hop Pardone úr csoportját.
ÁL-KWONG Ez Laferti mûve volt! Azé az aljasé! Megelõzött, áthúzta minden számításomat, kisemmizett!
MOLINOFF Hogy érti ezt, uram?
ÁL-KWONG Hogy hogy értem? Úgy, hogy ellopta a kormánysegélyünket, amit Bank és Multimer rajta keresztül küldött nekünk, amikor még Dél-Valentínában voltunk. Ezt most tudtam meg Multimertõl.
MOLINOFF És sikerült Multimer úrral egyezségre jutnia, uram?
ÁL-KWONG Semmire! Az égvilágon semmire. Valamit megszimatolhatott, mert nem adott egy fillért sem. Letétbe helyezett ugyan ötszázmilliót, de azt csak akkor vehetnénk fel, ha átadnánk a kitermelési jogról szóló okmányokat. Így nincs reményünk arra, hogy megdöntsük ellek az ál-Kwongnak a rezsimjét.
MOLINOFF Ismerek néhány valentín származású mûvészembert, akik mesterei az ilyesfajta okmányok elkészítésének.
ÁL-KWONG Errõl már lekéstünk, hû barátom. Órák kérdése, és megtudják, mi az igazság. Meg aztán... Multimert egy csapat civil ruhás ügynök kísérte a találkozónkra. Alig tudtam elmenekülni elõlük.
MOLINOFF Laferti úr emberei voltak, Kwong úr? 
ÁL-KWONG Hát persze! Laferti, Laferti és Laferti! Mindenütt belé botlik az ember. Gyûlölöm! Legfõképpen azért az aljas akcióért, amellyel elûzött Dél-Valentínából, és saját ügynökét ültette az elnöki székbe. És mert ellopta államunk pénzét! Gyûlölöm Ada Kwong miatt is! Csapdába ejtett! Kedves Molinoff, hû harcostársam! Hitted volna, hogy még Ada is az õ ügynöke?! Vak voltam! Én hülye! Túl késõn jöttem rá, és minden lépésemet követni tudta.
MOLINOFF De elnök úr! Talán még van remény, hogy visszatérjünk...
ÁL-KWONG Nekem már csak egy reményem van; a tervemet megvalósítani.

Ál-Kwong és Molinoff jobbra ki.
Az Államszövetség elnöke és Bazil balról be. Az elnök jobb karja felkötve

BAZIL Hogy érzi magát, elnök úr?
ELNÖK Köszönöm kérdését, már sokkal jobban. A gipszkötéstõl délutánra megszabadulok. De térjünk a tárgyra, hallgatom.
BAZIL Elõbb jelentenék, és aztán volna egy magántermészetû dolog.
ELNÖK Jelentsen.
BAZIL Parangu császárt pár órája terroristaellenes kommandónk kimentette fogságából. Az ifjú valentínok Tagongára hurcolták a császárt, és egy elhagyatott iskolába zárták. Az még nem világos, miként tudták országunkból átcsempészni túszukat a pusztuló szigetre. A tûzpárbajt egyetlen terrorista sem élte túl, azazhogy...
ELNÖK Nos, mondja csak.
BAZIL Úgy gondoltuk, hogy a császár elrablása szolgálhatná céljainkat is. Ezért kerestünk egy velünk mindenben együttmûködõ valentín származású férfiút, ki régóta már államunkban él. Teljesen megbízható, és persze õ is grûn. Némi pénzért õ maadna utolsónak életben a terrorista banditák közül.
ELNÖK Ön szerint mit mondhatna el egy sajtóértekezleten?
BAZIL Beszélhetne arról, kik adták a gyilkos fegyvert, kiktõl kaptak pénzt, honna szervezték az akciót, és kik a fõkolomposok. Tekintve a Mitrópával, Dél-Valentínával és az összes pacifista körrel kialakult ellebntéteinket, kérésünkre nyilván ellenükre vallana. S amennyiben szükség lenne rá, az iskolában utólag is lefoglalhatunk egy pár fontos dokumentumot.
ELNÖK Ezt elõbb még megbeszélem tanácsadóimmal.
BAZIL És végül egy személyi kérdés. Utolsó ízben jlentek önnek.
ELNÖK Oly ünnepélyes hangon mondta ezt, hogy rosszat sejtek: csak nem hagyja itt a szolgálatot?!
BAZIL Ó, nem, elnök úr, nyugodjon meg. Az ügy más természetû.
ELNÖK Hál' istennek, megnyugtatott. Nem is tudnám nélkülözni önt.
BANK Önrõl lenne szó. Nem kertelek tovább: mondjon le.
ELNÖK Mirõl?
BAZIL Ön többé nem lehet az Államszövetség elnöke.
ELNÖK Mondja, megõrült?! Mit képzel? Tudja, hogy kivel beszél?!
BAZIL E pillanatban még az elnökömmel, de már nem sokáig. Pár perc múlva ön lemond.
ELNÖK Ön valóban utoljára tett nekem jelentést. Megkérem, irodája kulcsát holnap reggel adja át helyettesének.
BAZIL Elnök úr. Ön nincs tisztában helyzetével. Ha nem hallgatna végig, a sajtóból fog értesülni, mit óhajtott volna mondani Bazil. Önt a parlamenti vizsgálóbizottság délután kihallgatásra rendeli, ahol majd minden tettéért felelni fog.
ELNÖK Halkabban! Jöjjön! (Karjánál fogva elõbbre vonja Bazilt)
BAZIL Felelni fog mindazért, mint alkotmányunk ellen vétett; felelni fog azért, mert jogrendünket megkerülve hozta meg döntéseit; felelni fog, mert beszennyezte közéletünk erkölcsi tisztaságát...
ELNÖK Ön már ma börtönben csücsülhet ajánlatáért, amit a terrorista akcióval kapcsolatban tett nekem.
BAZIL Ugyan, azt vallanám, csupán az ön parancsait követtem. Ebben is, másban is. Egy vizsgálat önre nézve túl kockázatos. Soroljam fel, miért?
ELNÖK Kérem, halkabban!
BAZIL Nos, tehát az elmúlt néhány év alatt nyolc külföldi elnök ellen szerveztünk merényletet; tizenhét törvényes kormányt döntöttünk meg puccsal, a világból általunk eltüntetett személyek száma mintegy tízezer. Mondjam még tovább? Mindezt parancsára tettük, elnök úr, miként a hadsereg. Az õ listájuk sem különb. Ön adott parancsot minden új fegyvernem kipróbálására is, úgymint gázok, gõzök, mikróbák és mágneses terek, fény- és oxigénelszívó mesterséges állatok, génbetegség-hordozók. A próba szinte minden alkalommal tömegmészárlással járt. S mit szól majd a vizsgálóbizottság, hogy egy õrült kísérlet miatt a Vénusz bolygó darabokra hullt?! Ezt is ön rendelte el.
ELNÖK Ugyan, ezek gyerekes ostobaságok!
BAZIL Meglehet! De elõre figyelmeztetem, ha bármi történik velem, az önre nézve enyhén szólva kellemetlen következményekkel jár. S ez esetben minden újság közli azt a hírt is, hogy az elnök - visszaélve jogkörével - létrehozta titkos belsõ hírszerzõi rendszerét, az Általános Tanácsadó Irodát!
ELNÖK Maradjon már csendben!
BAZIL Amely lehallgatja képviselõk, miniszterek, hivatalnokok, pacifisták, liberálisok, bankvezérek,gyárigazgatók, ellenzékiek, rebellisnek kikiáltott fiatalok, no és a törvényes szolgálatok telefonbeszélgetéseit, ellenõrzi levelezésüket, magánéletüket, a hivatalos belsõ jelentéseket, nem szólva a lehallgató készülékek tömegérõl, amelyekbõl itt is akad több tucat!
ELNÖK Hagyja abba! Halkabban!
BAZIL És minden ember - már aki tudja - attól retteg, nehogy az ön listájára felkerüljön! Tehát? A válaszára várok, elnök úr.
ELNÖK Szép, kerek, amit így kigondolt. Ám bizonyíték híján mindez rágalom! Koholtak a vádjai, Bazil!
BAZIL (elõvesz egy papírt) Nézze ezt. Felismeri? Bár ez csak fénymásolat, azért az aláírása jól olvasható. Eredetije is birtokomban van. Kell még tovább bizonyítanom?
ELNÖK De vállalja az ügy minden kockázatát? Ha most lemondok, elmarad a csúcstalálkozó, s ha nincs megegyezés, a háború már elkerülhetetlen. Ha ezt akarja, úgy benyújthatom akár azonnal is...
BAZIL Szépen megegyezik velük, és lemond. Ha így tesz, én hallgatok. De verjen ki fejébõl minden kalandor akciót - csak saját magának árt vele. A bizonyítékokhoz úgysem férhet hozzá. Ha késlekedni próbál, vagy, ha rajtam egy kis karcolás esik, minden napvilágra jut. Imádkozzon, nehogy megöljön egy õrült terrorista vagy egy eltévedt golyó. Isten önnel, uram.

Bazil balra ki

ELNÖK Laferti! Laferti!

Laferti balról be

LAFERTI Parancsoljon, elnök úr.
ELNÖK Ma reggel maga járt eszemben. Szerintem ön ügyes és eszes. Jók a meglátásai, bár kissé tapasztalatlan még. Õszintén beszélek. Szeretném tudni, milyennek látja terveinket.
LAFERTI Az egyetlen lehetséges út.
ELNÖK Akkor is ezt vallaná, ha nem én volnék az elnök?
LAFERTI Igen, csakis.
ELNÖK mi lett volna, ha ez az õrült anarchista el nem véti, és én meghalok?
LAFERTI Történjék bármi, gondosan kimunkált terveinket végrehajtom.
ELNÖK Ezt akartam hallani. Ez méltó önhöz. Nos, úgy döntöttem, elõléptetem: mától alelnököm.
LAFERTI De... elnök úr, én...
ELNÖK Tán nem fogadja el?
LAFERTI Dehogynem... bocsánat, igen, elnök úr. Elfogadom.
ELNÖK Akkor siessen! Az okmányt irassa meg, majd aláírom. (Elindul balra kifelé) Á, persze! Az alelnöknek mondjon fel.

Az Államszövetség elnöke és Laferti balra ki.
Bank, Multimer és Marietta csíkos rabruhában, valamint az I. és II. börtönõr és a börtönõrnõ jobbról be

MERIETTA (sikítozik) Neee! Hova visznek?! Én álmatlan vagyok!
BÖRTÖNÕRNÕ Csend legyen, kislány! Ha így folytatja, a tárgyalásig teljesen be fog rekedni. 
MARIETTA (rekedten) Nem csináltam senkit! Szép kis ország, mondhatok!
BANK Tiltakozom! Nem vagyok hajlandó tárgyalni önökkel!
I. BÖRTÖNÕR Kuss!
BANK De, kérem, micsoda hang ez?!
I. BÖRTÖNÕR Vigye a hölgyet a tizenkétezer-négyszázhuszonhatosba!
MARIETTA Ne nyúljon engem! Egyedül is tudok menni!

Börtönõrnõ Mariettát balra kiviszi

II. BÖRTÖNÕR Ezeket meg hova vigyük?
I. BÖRTÖNÕR Te maradj itt velük! Mindjárt jövök.

I. börtönõr balra ki

BANK Az ügyvédeimet! Azonnal hívják ide az ügyvédeimet! Csak az õ jelenlétükben vagyok hajlandó...
MULTIMER Elképesztõ, micsoda eljárás! Ha nem tudnák, mind a ketten képviselõk vagyunk! Ezért még megütik a bokájukat! 
BANK Hol van itt egy telefon? Azonnal beszélnem kell az elnök úrral!
II. BÖRTÖNÕR Az istenit! Hagyjátok már abba! Itt nincs többé se telefon, se elnök úr! Megértettétek?!
I. BÖRTÖNÕR (kint) Hová vigyük a két új fiút? 
HANG (kint) Politiaiak?
I. BÖRTÖNÕR (kint) Azok. 
HANG (kint)Vigyétek õklet aaa... húszezer-tizenkettesbe!
I. BÖRTÖNÕR (kint) Oda nem lehet, ezt a Raszkolnyikot még nem vitték el!
MULTIMER (halkan) Raskolnhikow?
BANK (halkan) Vajon kinek dolgozhatott?
MULTIMER (halkan) Fogalmam sincs. Nagy szerencse, hogy nem sikerült neki. De, hogy a mi vállalkozásunkból mi lesz! Sem Hiúzt, sem Gyilkost nem tudtam már utólérni! Hiába no, profik!
BANK (halkan) Szentséges isten!
I. BÖRTÖNÕR (kint) Megnézted?! Na, akkor mondd már!
HANG (kint) A húszezer-tizenhármas már szabad hajnal óta!

I. börtönõr balról be. Kezében zsák, dosszié és ceruza

I. BÖRTÖNÕR Na, lássuk csak. Én majd olvasom, te meg ellenõrizd! (Átadja a zsákot a II. börtönõrnek)
BANK Kéretem az ügyvédeimet! Azonnal hívják ide az ügyvédeimet!
II. BÖRTÖNÕR Mondtam, hogy kuss! Te, süketek ezek?
BANK Kikérem magamnak ezt a hangot!
II. BÖRTÖNÕR Azt ugyan hiába, úgysem adják ki!
MULTIMER Felháborító! Képviselõkkel bánni így!
I. BÖRTÖNÕR Csönd legyen már! Na, akkor mondom! Egy pár zokni, egy zakó...
MULTIMER Zsakett az, nem zakó!
BANK Vigyázzon, ne gyûrje össze!
I. BÖRTÖNÕR Csönd lesz végre?! Egy alsónadrág, egy pantalló, egy pár lakkcipõ, egy pénztárca, benne tízezer molnár... Megvan? Egy selyeming, két kulcscsomó, igazolványok, csekkfüzet, egy Rubik-kocka, jogosítvány, három töltõtoll, az egyik arany, útlevél...
II. BÖRTÖNÕR Vajon hová akart utazni a kicsike?
BANK Ahhoz magának semmi köze!
I. BÖRTÖNÕR Így sose végzünk! Na, egy nadrágszíj, egy pár cipõfûzõ, egy zsebkendõ, egy nyakkendõ...
II. BÖRTÖNÕR Ez az! Nehogy aztán itt nekünk öngyilkosok legynek! 
MULTIMER Öngyilkosok?! Hát ez abszurdum!
BANK Elõbb ölöm meg magukat, minthogy ilyesmi az eszembe jusson.Esküszöm, ha kiszabadulok innen, hallani fognak még rólam!
II. BÖRTÖNÕR Na, nem fenyegetõzni! Mer' aztán...
I. BÖRTÖNÕR Megvan?
II. BÖRTÖNÕR Hiánytalanul.
I. BÖRTÖNÕR (Bankhoz) Tessék! Itt írja alá!
BANK Eszemben sincs!
II. BÖRTÖNÕR Mi?! Nem írja alá?!
BANK Nem! Nem írom alá! Érti? Semmit sem írok alá, amíg nincsenek itt az ügyvédeim.
II. BÖRTÖNÕR Már megint az ügyvédeivel jön.
I. BÖRTÖNÕR (Multimerhez) Maga sem fogja aláírni? Most mondja meg, mert akkor nem fárasztom magamat tovább.
MULTIMER Nem! Én sem! Semmit!

Kapitány jobbról be

KAPITÁNY Mi ez a kiabálás? Mi folyik itt?
I. BÖRTÖNÕR Jelentem, nem hajlandó aláírni a listát.
BANK Igazgató úr! Még azt sem tudjuk, miért tartanak fogva.
KAPITÁNY Csak kapitány. De ezen könnyen segíthetünk. Máris megtudhatják. Egy pillanat. (Elveszi a dossziét az I. börtönõrtõl, belelapoz.) Azt mondja. Az elsõ vádpont szerint önöket folyó hó huszadikán az Államszövetség északi partvidékén fekvõ Kvarc-völgyben tetten érték, amint ipari képtevékenységet folytattak Mitrópa számára. A külföldi hírszerzõ szervekkel egy bizonyos Marietta nevû állítólagos mitrópai grófnõ révén tartották a kapcsolatot, aki feltehetõen azonos a titokzatos körülmények között elhalálozott Konfetti báró özvegyével.
I. BÖRTÖNÕR A jelzett szemékly azóta a tizenkétezer-négszázhuszonhatos cella lakója.
KAPITÁNY Viszonyukat Bank úrral igyekeztek szerelmi kettõsként feltüntetni, satöbbi, satöbbi. Legyen elég, hogy a vád kémkedés és hazaárulás. Ne kívánják, hogy végigolvassam. Kétszázötven oldalnyi a vádirat. Na, vigyék õket. (Belenéz a dossziéba) Bankot a húszezer-tizenhármasba, Multimert a húszezer-tizennégyesbe.
I. BÖRTÖNÕR Igenis, kapitány úr!
BANK Nem vagyunk bûnösök! Ez mind rágalom! Ezért még felelni fognak!
MULTIMER Soha nem fogom beismerni ezeket a koholmányokat!

I. és II. börtönõr Bankkal és Multimerrel balra, a kapitány jobbra ki. Újságírók és fotoriporterek nyomakodnak balról befelé, a rendõrök a színpadra hátrálnak elõlük, és gumibottal verik õket. Laferti és titkára, majd az Államszövetség elnöke, Kwong, I. Parangu, Lux és több testõr jobbról be. Megállnak hátul középen, egy sorban. Az Államszövetség elnökének jobb karja felkötve, I. Parangu bal szemén kötés. Laferti és titkára átmegy a bal oldalra. A titkár int a rendõröknek, akik kissé félreállnak

TITKÁR (csendre int) Hölgyeim és uraim! A csúcstalálkozón részt vevõ küldöttségek vezetõi: õfelsége I. Parangu császár, Észak-Valentína uralkodója; Fiat Lux, Mitrópa alelnöke; Montán Kwong, dél-valentín elnök, és Államszövetségünk elnöke. Be kell jelentenem önöknek, hogy a jelenlevõ államférfiak nemzeti és nemzetközi érdekekre való tekintettel úgy döntöttrek, hogy csak a tárgyalások befejezte után nyilatkoznak majd.  Addig Laferti úr áll az önök rendelkezésére (csalódott moraj), akit Államszövetségünk elnöke a mai napon alelnökévé nevezett ki. A sajtóértekezletet ezennel megnyitom. Néhány percig fényképezhetnek.
LAFERTI Üdvözlöm a sajtó képviselõit. Igérem, hminden kérdésre õszinte választ adok. Parancsoljanak.
II. ÚJSÁGÍRÓ Mondja, Laferti úr, várható-e megegyezés az államok között? Kialakítható-e közös álláspont olyan fontos kérdésekben, mint a Sárga-fésziget körül kialakult valentín válság, vagy akár a két valentín állam veszélyekkel terhes konfliktusa?
LAFERTI Nos, a tárgyalás önmagában még nem jelenthet megoldást a problémákra, de nagy lépés ez a cél felé. Ha tárgyalunk, van remény megegyezésre. De be kell látni: minden félnek ésszerû kompromisszumokra kell most törekednie..
III. ÚJSÁGÍRÓ A nemzetközi légkör egyre feszültebb. Miként szüntethetõk meg az államszövetségi-mitrópai ellentétek?
LAFERTI Csak a magam nevében szólhatok, úgyhogy amit mondok, csak magánvélemény. Én személy szerint remélem, Mitrópa visszavonja megtorló, és széles körben felháborodást keltõ szankcióit. Ha sor kerülne erre, úgy vélem, elnökünk is hajlandónak mutatkozna az embargó részleges enyhítésére. És, ha Mitrópa konstruktív magatartást tanusítana - például önszántából leállítaná exportját -, talán még az embargó megszüntetésére is mernék gondolni. Addig azonban semmi esetre sem.
II. ÚJSÁGÍRÓ Laferti úr! Eredetileg tíz résztvevõvel terveszték a csúcstalálkozót, ezzel szemben csak négyen...
LAFERTI Értem a kérdést. Ezzel kapcsolatban rossz hírekkel szolgálhatok. Amália elnöke azért nem lehet most itt, mert tegnapelõtt az ultrák elûzték országából, és ellenzéki árnyékbábkormányt alakítottak. Az államfõ maroknyi hívével ismeretlen helyre menekült. Hátasztán fõkormányzója éppen ide, államszövetségünk fõvárosába tartott, amikor különgépét szakadár terroristák kerítették hatalmukba. A fõkormányzót legutóbbi információnk szerint Délkelet-Ócia valamelyik szigetére hurcolták. Kiszabadítása folyamtban van.Egy elnök - akit nem nevezhetek meg - lemondta részvételét, míg egy másiknak éppen ezekben a napokban súlyos belviszályokkal kell szembenéznie. 
III. ÚJSÁGÍRÓ Alelnök úr! Ön azt ígérte, õszintén fog válaszolni kérdéseinkre. Megkérdezhtem, hogy a jelen levõ dél-valentín államfõ az igazi vagy az ál-Kwong? Ada Kwong a sajtóban közzétette...

Az Államszövetség elnöke, Kwong, I. Parangu és Fiat Lux néhány testõr kíséretében balra hátul ki

LAFERTI Nincs ál-Kwong! Ezt egyszer és mindenkorra jegyezzék meg maguknak. E rémhírt egy magát Kwong elnök feleségének nevezõ, elmegyógyintézeti ápolt terjesztette el, s a sajtó - tisztlet a kivételnek - szenzációként röpítette világgá, komoly diplomáciai bonyodalmakat kavarva. Mint ismeretes, az újságot, amelyben az ál-Ada Kwong levele megjelent, törvényszékünk példásan megbüntette. Az õrült nõt - mint azt nyomozóhatóságaink kiderítették - alvilági elemek ölték meg. Tehát csak egy Kwong létezik, az igazi, és senki más, csak az, akit önök is itt láthatnak. (Hátrafelé mutat)
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Az elnök úr egészségi állapotáról szeretnék érdeklõdni...
LAFERTI Az elnök úr roppant erõs szervezetének köszönheti, hogy túlélte a balesetet.  Az orvosok továbbra is állandó ellenõrzés alatt tartják. Az állapota épp, hogy túljutott a kritikus ponton, ám õ a betegágyából is felkelt, dacolva a kórral és az orvosok intõ szavával, hogy a csúcstalálkozót ne kelljen elhalasztani. Elnökünk szívós, kitartó, acélos akaratú ember! Számára az államügyek mindennél elõbbre valók!
II. ÚJSÁGÍRÓ Laferti úr! Mikor vetnek véget a dél-valentín mészárlásoknak, a féktelen terrornak? Kormányunk miért támogat egy ilyen véres diktatúrát?
LAFERTI Ha erre a kérdésre válaszolnék, durván beavatkoznék Dél-Valentína belügyeibe.
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ De hát az emberi jogok...
LAFERTI Ugyan, drága hölgyem, ez rágalom!
III. ÚJSÁGÍRÓ Hogyan történhetett meg, hogy az Államszövetség legszigorúbban õrzött börtönében megmérgezték Bank és Multimer urakat?
LAFERTI Ne is folytassa! Ezeknek az aljas híreszteléseknek már senki sem ad hitelt. Bank és Multimer az igazságszolgáltatás elõl önként menekült a halálba, miután a kiszabható legsúlyosabb büntetés várt rájuk bûntettükért.
ÚJSÁGÍRÓ-GYAKORNOKNÕ Az elnökök és a császár mivel töltik itt a szabad idejüket?
LAFERTI Erre csak azt válaszolhatom, szinte egy perc idejük sem lesz!
II. ÚJSÁGÍRÓ Pár szót, ha szólna napirendi pontjaikról.
LAFERTI Errõl, sajnos, semmit nem mondhatok. És most végezetül szeretném felhívni a figyelmüket egy fontos momentumra. E csúcstalálkozó - miként azt bárki érzékelheti - történelmi jelentõségû. Hogy reális képet alkothasson róla a világ közvéleménye, az nagy részben önökön is múlik, akik errõl a nagy eseményrõl tudósítanak. Nos, önöknek óriási a felelõssége. Akár a megegyezést is befolyásolhatják! Kérem, ne veszélyeztessék a sikert! Remélem, megértik ezt, és felnõnek a feladat nagyságához. Köszönöm a figyelmüket!

Laferti és titkára balra hátul ki. Az újságírók még kiáltoznak néhány kérdést (Mi lesz, ha nem sikerül megegyezésre jutni? Kivonják-e a mitrópai csapatokat? Meddig tart a tûzszünet, stb.), miközben a rendõrök balra elöl kirugdossák õket.
I. és II. gyilkos balról be. Kezükben gépfegyver, hátukon zsák

I. GYILKOS Szerintem erre fog jönni. Nézd, ez az út vezet a parlamenthez!
II. GYILKOS Na, akkor siess. Vedd elõ az aknát! Gyorsan ássuk el!
I. GYILKOS (a hátizsákból elõveszi az aknát, elássák középen) Gyerünk, már jönnek is a kopók! Tele van velük a város. Alig bírtam bejönni: a csatornában több a zsaru, mint a patkány. Kénytelen voltam elbánni velük. Az egyiknek például egy akkorát...
II. GYILKOS Ne magyarázz annyit! Húzd fel a kendõt, és gyere. Ott a két fa!
I. GYILKOS Oké, te mászol a fenyõre, én a tölgyre!

I. és II. gyilkos az arca elé kendõt húz, és jobbra elõl ki. Az Államszövetség elnöke, I. Parangu, Kwong, és Fiat Lux balról be. Kezükben pohár, kissé dülöngélnek. Az elnök jobb karja felkötve, I. Parangu bakl szemén kötés. Az elásott aknára többször majdnem rálépnek

LUX És igaz, hogy te már nem is vagy elnök?
ELNÖK Ugyan már! Kitõl hallottad ezt a hülyeséget? Hiszen itt vagyok veletek!
KWONG Na! Figyeljetek ide! Reggel szépen hazautazunk, de még mindig nem mondtátok meg, hogy mi lesz az országommal meg velem.
LUX Csak mer' azt hallottam, hogy lemondtál.
ELNÖK A válságra gondolsz, Monti?
KWONG Nagy bajba' vagyok. Nem mehetek vissza úgy, hogy nem csináltunk semmit! Tudjátok, hogy nekem bizonyítanom kell!
ELNÖK De mi a csudát?
KWONG Mindenki arra gyanakszik, hogy én nem is vagyok Kwong! Luxi! Kérlek, add át nekem a Sárga-félszigetet...
I. PARANGU Konong?
KWONG ... és vond ki onnan a csapataidat.
LUX Eszembe' sincs! Kell az nekünk is!
ELNÖK Hm! Ez nem is rossz! Tényleg, add oda neki!
LUX De gyerekek! Most komolyan! Ezt nem kívánhatjátok tõlem!
KWONG De hát miért? Ez neked semmibe se kerüle.
LUX Azt mondtam, nem, és kész.
ELNÖK Ha te úgy, én is úgy! Akkor elfoglalom a félszigetet és odaadom neki. 
I. PARANGU Konong?
ELNÖK Semmi, semmi. Na, mit szólsz?
LUX Képes lennél velem háborúzni? És milyen jogon akarod elfoglalni? 
KWONG A középkorban egyszer már a Harmadik Valentín Birodalomhoz tartozott.
ELNÖK Te most maradj csöndbe', ne zavarj minket! Szóval nem adod?
LUX Rémes helyzetbe hozol! Tudod jól, ha akarnám, se adhatnám csak úgy oda! Csak úgy békével! Hát gondolj bele; akkor én repülök!
ELNÖK Jó, hát akkor foglalja el a Kwong. Úgyis az övé lenne.
LUX Hát, ha már, akkor inkább! Ez nem is rossz! Így mégse akkora prízs... prisz... presz...
ELNÖK Na, végre, hogy kisütöttünk valamit. Figyelj, Monti! Nem lett volna szabad ennyit innia. Szegény! Hé! Ébredj!
KWONG Konong?
I. PARANGU Konong?
ELNÖK Mér' nem figyeltek? Rólatok van szó! Monti, te fogod elfoglalni a Sárga-félszigetet.
KWONG Én?! Mér' pont én? És különben is, azzal a pár ócska bárkával, amink van? 
ELNÖK Nana! Ne túlozz! Van ott hajó elég! De tudod mit? Egye fene, adok még. Pénztb is kapsz, azon vehetsz magadnak zsoldosokat. Luxi ráadásul úgyis besegít majd. Éérteed!
LUX Hát persze, segítek. Nem lesz nehéz, meglátod. Maj' megmondom, hol és mikor támadj, meg hol vágd elaz utánpótlást meg ilyenek.
ELNÖK Tehát akkor megegyeztünk. Látjátok?! Ennyi az egész, és nincs többé valentín válság! El van felejtve!
I. PARANGU Konong?
KWONG Tényleg, és Paruval mi lesz? Elvégre az övé volt a félsziget!
ELNÖK Ezt majd beszéld meg vele.
I. PARANGU Konong? Konong?
KWONG Ong! Dang!
ELNÖK Te is megtanulhatnál már beszélni végre! Monti! Tanítsd meg! Na, de most már mennünk kell.
LUX Mi? Csak nem akarsz visszamenni azohoz a bájos cicákhoz? Én ugyan már semmit sem tudnék velük kezdeni!
ELNÖK Á, dehogy! A parlamentbe! A képviselõim már egy órája várnak rátok!
KWONG Nem megyek én sehova. Haza akarok menni!
ELNÖK Nem, nem tehetitek ezt velem! Ha nem mentek el a parlamentbe, azt fogják mondani, hogy fütyülök a demokritikus intézményekre. Ez protokoll! Elkísérlek odáig benneteket!
KWONG Fáradt vagyok! Le szeretnék ülni!
ELNÖK Nézd! Csak odáig kell kibírnod. Ott az a kerti csap, ott majd felfrissültök. Egyébként sem mehettek oda ilyan állapotban. Botrányosan néztek ki. Gyere, Monti, támaszkodj rám!
LUX Tényleg, mondd, fáj még?
ELNÖK Ugyan, régen nem! Kutya bajom! (Letépi a gipszkötést kezérõl, eldobja) Jézus, Paru mingyár' eldõl! Gyere, vigyük a csaphoz!

Az Államszövetség elnöke és Fiat Lux megfogják, jobbra kifelé támogatják I. Parangut, Dormio balról be

DORMIO Elnök úr! Elnök úr! (Mind odanéznek)
KWONG (elkapja Dormio karját) Itt vagyok, édes fiam.

Az Államszövetség elnöke, Fiat Lux és I. Parangu jobbra hátul ki

DORMIO De elnök úr! Én az elnök úrral szeretnék beszélni!
KWONG Elnökkel, elnökkel! Na, mondd csak, fiam, mit akarsz?
DORMIO De hát az elnök...
KWONG Mi mind elnökök vagyunk, bizony...

Laferti jobbról be

LAFERTI Maga mit keres itt?! Hogy jutott be ide?! Ki maga?!
DORMIO Nekem feltétlenül beszélnem kell az elnök úrral!

Laferti kifelé int, három testõr balról be

LAFERTI Mit akar maga az elnöktõl?
KWONG Nem látja, hogy bizalmasan beszélgetünk? 
LAFERTI (a testõrökhöz) Hogy került ide ez az ember?! Mit képzelnek maguk?! Miért vannak itt?! Ide bárki besétálhat?
TESTÕR De uram! Dormio úr itt dolgozik a parlamentben.
LAFERTI Na és! Azonnal megkettõzni az õrséget! Mindenütt! Még egy ilyen eset, és lecsukatom magukat!  Megértették? Magát pedig meg ne lássam itt! 

Dormio és a testõrök balra ki

LAFERTI Elnök úr! Kérem, bocsásson meg az iménti incidensért.
KWONG (legyint) Megbocsátok.

Laferti balra ki. Az Államszövetség elnöke és Fiat Lux jobbról hátul be

LUX Te! Eszembe jutott valami! Mi lesz a mi ügyünkkel?
ELNÖK Hú, tényleg! De hát erre most már nincs idõnk!
LUX Akkor most mit csináljunk? Mindenki megegyezést vár.
ELNÖK Azzal késõbb is ráérünk, de egy nyilatkozatot bizony alá kéne írni. Van is nálam egy. Laferti írta, úgyhogy biztos jó. Várj, olvasom. (Elõvesz egy papírt) A felek megállapodtak abban... Á, ez nem érdekes. Na, nézzük! Kinyilvánítják szándékukat, hogy minden körülmények között megvédik... Na, ez se olyan fontos... Bizottságot állítanak fel, mely fél évenként... satöbbi. Jó lesz ez. Írjuk alá és menjünk!
LUX Tényleg jó?
ELNÖK Jó, ha mondom! Van nálad toll? Várj, adok. (Átad egy tollat)
LUX (aláírja)
ELNÖK (elteszi a papírt és a tollat) Na, gyerünk, segítsünk Montinak!

Az Államszövetség elnöke és Fiat Lux jobbra kitámogatja Kwongot. III. és IV. gyilkos balról be, kezükben távcsöves puska

III. GYILKOS Láttad ezeket?! Tökrészegek! Ilyet se láttam még!

IV. GYILKOS Mégiscsak több elõleget kellett volna kérni. Nézd, hány zsaru hemzseg itt.
III. GYILKOS Szerintem átvágtak minket.Persze, ki a franc tudta, hogy ilyen nehéz lesz.
IV. GYILKOS De te vagy a hülye! Rögtön rávágtad az igent!
III. GYILKOS Kuss! Barom! Ne dühíts fel, mert szitává lõlek! 
IV. GYILKOS Nekem szóltál, te féreg?!
III. GYILKOS Várj! Hasalj! (Lehasalnak, felhúzzák puskájuk závárzatát) Látod, te ökör! Most majdnem lebuktunk! (Felállnak, leporolják magukat) Ezek aztán nem viccelnek! Elõbb lõnek, aztán kérdezik, ki vagy.
IV. GYILKOS Na, gyerünk! Vigyázz!
III. GYILKOS Mi van?
IV. GYILKOS Ott! A földben! Valamit elástak oda!
III. GYILKOS Ugyan már! Vakondtúrás! 
IV. GYILKOS Azért csak kerüld ki! Nem árt óvatosnak lenni! Nézd, ott a kerti pavilon!
III. GYILKOS Hát, nem mondom, elég magas!
IV. GYILKOS Az a jó! Onnan mindent remekül látni. És az elnöknek éppen szembe kell jönnie velünk.

III. és IV. gyilkos jobbra hátul ki. Az Államszövetség elnöke, titkár és néhány testõr jobbról hátul be. Az elnök megáll az elásott akna elõtt.

ELNÖK És most, hogy bevégeztem dolgomat, lemondok. A közvéleménynek már megírtam minden indokom. Indokok?! Ó, mily csúfos ez! Elõbb Marsall kikényszeríti azt az írást, aztán Bazil! Lemondásra kényszerít! Persze, hogyha nem tenném meg, ez az erõszakhullám elõbb-utóbb elsodorna engem is. De van még remény. Laferti, legfõbb bizalmasom, most szilárdan áll, s van oly eréõs, hogy Marsallt frélreállítsa. Ha meg tudja tenni, mint hiszem, követni fogja elképzeléseim. Csakhogy titkos lelki erõk mûködnek az emberben! Mi lesz, ha õ is pártot üt, mint ál-Kwong, Marsall, Bank, Bazil s a többiek?! Eh, félre kétség, ha tenni immár nem tudok! (Elindul balra kifelé, átlép az akna fölött)

Dormio jobbról berohan

DORMIO Elnök úr! Várjon! Veszélyben az élete!

Két tetsõr elkapja Dormiót, és jobbra kiviszi. Az Államszövetség elnöke balra elõl ki. Amint kilép a színrõl, összeesik. Két testõr és a titkár odaugrik, és úgy fekteti le, hogy a lábát a nézõtérrõl is látni lehet. A testõrök elõrántják fegyvereiket, gyanakodva méregetik a közönséget is. Laferti balról hátul be

LAFERTI Mi történt?! Az elnök! (Megáll az elnök lábánál) Meghalt?
TITKÁR Meg, alelnök úr. Azonnal.
LAFERTI Ki a gyilkos? Hol van?
TITKÁR Senkit sem láttam, alelnök úr. Sem lövést, sem más gyanús zajt nem hallottam.
LAFERTI Orvost! Azonnal orvost!

Testõrök, ügynökök - köztük ál-Kwong testõrruhában -jobbról és balról be, kezükben fegyver. Laferti sietve elindul jobbra, de ál-Kwong elállja az útját

ÁL-KWONG (leveszi a napszmüvegét és a kalapját) Laferti! Hová ilyen sietve? Ég a ház?
LAFERTI Álljon félre! Orvost!
ÁL-KWONG Lassan a testtel! Ne kiabáljon úgy! Tán nem ismer meg? Bizony, bizony! Higyjen csak a szemének! Nem, képzelje, nem haltam meg, bármily gyilkos merényt tervezett ellenem! Fordított szereposztással! Ilyen gazságot! Az igazi Kwongot ültetni a helyemre vissza! Ha ki meri nyitni a száját, megölöm! Ellopta a pénzemet, amit Bank és Multimer küldött nekem! Persze, õket is kinyírta! Jól kitervelte ezt az egészet! Gyûlölöm! Érti?! Gyûlölöm! Eljött a bosszú perce! (Többször hasba szúrja Lafertit, majd igyekszik elvegyülni a testõrök között)

LAFERTI (támolyogva) Gyilkos! Ott! Gyilkos! (Meghal)

Két testõr elkapja ál-Kwongot; minden testõr és ügynök odanéz. Jobbra kint lövés dördül. Ál-Kwong összeesik, erre mindenki lövöldözni kezd, összevissza. Mind meghal. Marsall tábornok és Bazil jobbról be

BAZIL Sikerült, belátom, sikerült. Az áldozatok számát mennyire is becsüli, marsall úr?
MARSALL Legkevesebb nyolcvanmillióra. (megbotlik egy hullában)
BAZIL Nos, alig hiszem, hogy bárki gyanút fogna. Ki gondolna arra, hogy ez csak a mi kis merényletünk volna a mitrópai elnök ellen?!
MARSALL Az elnök úr, remélem, elégedett lesz.
BAZIL Én azonban attól tartok, egy kis dorgálást kapunk. Nyolcvanmillió - így kimondva - soknak tûnik. Nem gondolja, Marsall úr?
MARSALL (Megbotlik egy hullában, elesik)
BAZIL Vigyázzon, Marsall úr! Még összetöri magát!
MARSALL (a kezét nézegeti) Vér. Nézze! Vér! Mi történt itt?!
BAZIL Alighanem összetûzés támadhatott. Ne törõdjön vele. Jöjjön.
MARSALL Kik ezek? De hisz ez Laferti!
BAZIL Á, csak hasonlít rá! Biztosan valami gengszterek! (Félre) Ez tényleg õ!
MARSALL (a kezét nyújtja, Bazil felsegíti) Ez meg itt ... Kwong úr!
BAZIL (félre) De vajon melyik lehet? Ki tudja.
MARSALL (észreveszi az elnök holttestét, Bazil eléáll, igyekszik eltakarni) Az elnök! Meghalt az elnök!
BAZIL Dehogy, ez nem az!
De! De! Látom! A mi elnökünk!
BAZIL Ugyan! Biztosan egy másik elnök az!
MARSALL Engedjen! Hadd nézzem!
BAZIL Csak vigyázzon, Marsall úr! Tessék, a botja. (Átadja a botot) Önnek árt az izgalom! Ilyen korban bizony óvakodni kell...
MARSALL Szentséges isten! Ez valóban az elnökünk! De hisz - ez azt jelenti... akkor nekem...
BAZIL Nem, nem, ne is törõdjön vele...
MARSALL Sürgõsen, azonnal... máris intézkednem kell. Megyek, még ma kihirdetem az állapotot!
BAZIL Az ön állapotában kerülnék minden megrázkódtatást!

Paszkál jobbról lassan be. Bazil Marsall háta mögött kezével jelez

MARSALL Átveszem a hatalmat.
BAZIL De Marsall úr, mirõl beszél?
MARSALL Elnökünk még életében így rendelkezett. Tessék, nézze, itt! (Elõvesz egy papírt, megmutatja)
BAZIL (belenéz, közben Marsall háta mögött int Paszkálnak) Ez igaz, ám a jelenlegi helyzet egyáltalán nem rendkívüli! (Kitépi a papírt Marsall kezébõl, összegyûri, és jobbra eldobja)
MARSALL Hiába minden mesterkedése! Ez csak másolat! De ne tartson fel! Engedjen! Fejezze be ezt az aknamunkát! Semmire sem megy vele! Hallja? Felszólítom, hogy engedjen utamra! (Lassan felemeli a botját, és Bazilra szegezi) Álljon félre, vagy lövök!

Paszkál hátulról Marsallra veti magát, miközben Bazil kicsavarja kezébõl a botot. Leteperik, és a bottal agyonverik.

PASZKÁL (megtörli homlokát) És most? Mit tegyünk?
BAZIL Hogy most? Átveszem a hatalmat.
PASZKÁL Ön?! Talán én!
BAZIL HAgyja ezt, még viccnek is rossz! Már megyek is. (Elindul balra kifelé)
PASZKÁL Tréfál? Maga nem megy sehová! (Elõrántja revolverét)
BAZIL (megáll) Úgy gondolja? (Lassan szembefordul Paszkállal, és már kezében revolvere. Azonnal lõ, Paszkál meghal. A holttestre lép.) Kár volt ellenkezned, régi hû riválisom! (Elindul balra kifelé) Á, persze, a másolat! Még a végén valaki megtalálja! (Elindul jobbra a papírért, rálép az aknára, és felrobban. Meghal)

Dormio jobbról berohan

DORMIO Úristen! Mi volt ez a robbanás? Jaj, mennyi hulla! Mi történhetett? Jézusom, a tábornok! Ez meg itt Laferti úr! (Megáll a bal oldalon, az elnök lábánál) Istenem! Éreztem! Tudtam, hogy ez lesz! Tudtam! Senki nem hallgatott rám! Ó, drága elnök úr!

Madame Voyeuse jobbról be, megáll Dormio háta mögött

DORMIO Vége! Vége mindennek! Halott! Egész életemben apámként tiszteltem!
MME VOYEUSE Úgy! Tehát õ az az ember, kire a legtöbbet gondolt! Most már mindet tisztán látok! Megjósoltam, akár a kezét is megszoríthatja. Szegény kisfiú! Higyje el, nem kár érte! Gonosz volt, akár a többi (A hullákra mutat)
DORMIO Gúnyolódni mer? Mindent tudok a maga praktikáiról! Mióta Raskolnhikow elnökünkre lõtt, biztosan tudom, hogy összeesküvés folyik. Eszembe jutott a jóslata - s abból minden megvilágosult! Ön, madame és Raskolnhikow, összeesküvõk!
MME VOYEUSE (meglátja Laferti holttestét) Hát Lafertit is megölték? Már nem érzekl iránta sajnálatot. Pedig volt idõ, mikor Carolával valami összfûzte. Õ volt a legnagyobb gonosz mind közül, zt már biztosan tudom. Igen, eljött a pillanat, hogy elfelejtsem múltamat, eldobjam álarcaim, s új életbe kezdjek!
DORMIO Tehát Laferti volt a banda fõnöke! Szinte biztos voltam benne. Félrevezette elnökünket! A világot a pusztulás útjára vitte! Laferti, Raskolnhikow és maga! Igen, maguk szervezték a merényletet!
MME VOYEUSE Ugyan, semmit sem sejt maga... maga tiszta lelkû gyermek...
DORMIO De most mindenért megfizetsz! (Mme Voyeuse felé közeledik)
MME VOYEUSE Ne! Ne! Megbánod! Nem tudod, hogy mit teszel! Várj! Nézz csak rám! (Le akarja vetni vállkendõjét) Neee!
DORMIO (megfojtja Mme Voyeuse-t, ls a holttesttel együtt a földre rogy) Gyilkos lettem! Gyilkos! Én! Szörnyû! Igen, lehet, meg fogom bánni. Tiszta lelkû gyermek többé már nem lehetek. De hiszen... ezek Hermia szavai. Hermia.! Akkor vajon... Csak nem? Az lehetetlen! (Lerántja Mme Voyeuse holttestérõl a nagy fekete vállkendõt) Neeem! Mit tettem! Mit tettem! De, hogy lehet ez? Elhinni sem tudom! Miért? Miért kellett így történnie? Jaj! Én gyilkos, én õrült gyilkos! Megöltem szerelmünket! Hermia! Miért kellett álruhába bújnod? Vége mindennek! Vége az életemnek! Vége, vége! Hermia vagy Madame Voyeuse? Kit szerettem? Úgy értzem, kiraboltak, megfosztottak mindenemtõl. Meg kell tudnom! Igen, meg kell tudnom, ki volt õ valójában! Hát persze!

Dormio balra kirohan. I. és II. sírásó balról be, kezükben ásó, egyiküknél batyu

I. SÍRÁSÓ Ki hallott már ilyet! Hullákra vigyázni! Hát kinek kellenek? Tán a kukacoktól óvjuk õket, mondd? Azok ellen lapáttal úgyse sokra mennénk!
II. SÍRÁSÓ Biztosan õrült ez az úr. Tényleg, mennyit is ígért? 
I. SÍRÁSÓ Egy százast.
II SÍRÁSÓ Az is pénz?
I. SÍRÁSÓ Azért, hogy egy kicsit el kell ücsörögnünk itt?
II. SÍRÁSÓ De ha átvert, és nem jön vissza?
I. SÍRÁSÓ Ugyan, miért ne jönne. A szeretteirõl van szó. Tudod, hogy ilyenkor milyen bõkezûek. Nézd! Ez itt az elnök! Ez meg Laferti volt! Mi történt itt?
II. SÍRÁSÓ(leül) Hagyd a fenébe. Engem nem érdekel, kire vigyázunk. Kaját hoztál?
I. SÍRÁSÓ Hát persze. Fél óráig várakoztam a konyhán. (Kirakja a batyut, falatoznak) Hát, hogy milyen híreket hallottam!
II. SÍRÁSÓ (teli szájjal) Hagyd ezt most. Inkább egyél.
I. SÍRÁSÓ Te! El tudnál olyasmit képzelni, hogy mondjuk két hétig éhezel, nem eszel egy falatot sem, aztán eléd raknak egy hatalmas pulykasültet, és hozzá se nyúlsz?
II. SÍRÁSÓ Én már azt sem tudom elképzelni, hogy két hétig kibírnáém kaja nélkül!
I. SÍRÁSÓ Pedig a konyhán azt beszélték, hogy Latin-Erikában valami ilyen járvány pusztít.
II. SÍRÁSÓ Járvány?
I. SÍRÁSÓ Az emberek hullanak, mint a legyek. Ahogy mennek az utcán, egyszerre csak a hasukhoz kapnak, és kampec dolóresz. De milliószámra ám!
II. SÍRÁSÓ Ugyan! Ez csak valami mese! 
I. SÍRÁSÓ Nem, nem mese ez! És aki meg mégis túléli, az meg nem abba hal bele, hogy nincs mit enni, mert még a gazdagok sem kívánják az ennivalót, pedig nekik aztán tele van a spájzuk kaviárral meg lazaccal! És hiába az a sok orvosdoktor, meg elõkelõ kórház! Még az orvosok is meghalnak! Egyszerûen le sem tudják gyûrni a falatot.
II. SÍRÁSÓ Ugyan! Hülyeség! Lennék csak ott, én bizony meg tudnám enni azt a lazacot meg azt a puylkát!
I. SÍRÁSÓ De ez még mind semmi! A bõrükön undorító gennyes fekélyek nõnek, aki csak ránéz, elhányja magát!
II. SÍRÁSÓ Na, mégiscsak sikerült elvennem az étvágyam. Hol a kulacs?
I. SÍRÁSÓ A hátad mögött.
II. SÍRÁSÓ(elõveszi a kulacsot) Te! Ahelyett, hogy itt hablatyoltál, talán vizet hoztál volna!

I. sírásó megvonja a vállát, II. sírásó a kulaccsal balra ki. I. sírásóvizsgálgatni kezdi a hullákat, Laferti zsebébõl egy újságot vesz elõ, leül

I. SÍRÁSÓ Na, nézzük csak. (Lapozza az újságot) Azt mondja. "A megegyezés küszöbén" Á, vezércikk. (Lapoz) "Mitrópában öt napja egyfolytában reng a föld. Az eddigi halálos áldozatok számát nyolcvanmillióra becsülik...." "Közép-Amáliában négy, évszázadok óta halottnak hitt vulkán egyszerre kitört. Fél óra leforgása alatt százhatvanöt nagyváros és mintegy húszezer kisebb település dõlt romba. Bár a lávafolyam mozgása jelentõsen lelassult, még így is eléri az óránkénti hatvanöt kilométeres sebességet. A kontinens lakosságának kitelepítését azonnal megkezdték a hadseregek megmaradt egységei..." Fantasztikus! Hihetetlen! "Szélvihar tombol az észak-nyugati országrészeken." Na, már megint. "Megalopolisz felhõkarcolói kártyavárként omlanak..." Szörnyûség! (Lapoz) Elsüllyedt a Sárga-félsziget! Ma hajnalban az óceán hullámai átcsaptak a félsziget fölött..." Nahát! Micsoda idõjárás! "Titokzatos esõ hullt..." (Lapoz)  Tájfun, szökõár, földcsuszamlás... "cseppfolyós levegõt észleltek Atanázia és Ócia egyes részein." Na, ez érdekes! "A különös jelenség a természetben eddig még nem fordult elõ..." Mi?! Még, hogy egy egész földrész el van vágva a külvilágtól?! Hát ezek nem normálisak! Hogy lehet elzárni egy egész földrészt?! (Leengedi az újságot) Különös dolog! Mióta eszemet tudom, próbálom követni mind a dolgokat, s a híreket már kívülrõl fújom. Minden apró részlet megszokott és ismerõs, de így, együtt, vadonatúj képet adbnak. E rémlátomástól borzadok! 

II. sírásó balról be

II. SÍRÁSÓ Látom, megint megtaláltad az újságodat!
I. SÍRÁSÓ Á, ne is mondd! Egy jó hír sincs benne! Te, lehet, hogy istenkáromlásnak hangzik, de én azt mondom, inkább háború lenne, mint ilyen természeti katasztrófák! Ott fegyver harcol fegyver ellen, s az ember tudja, mire számíthat.
II. SÍRÁSÓ Túl sokat politizálsz! Agyadra megy az a sok tudomány!
I. SÍRÁSÓ Miért? Ha tudnál olvasni, te is  csak a betûket falnád! Nem tudod, milyen szép is az! Csak hát persze manapság már nem írnak szépeket.
II. SÍRÁSÓ Ugyan! Te folyton rémeket látsz!
I. SÍRÁSÓ Akkor nézz ide, egészen találomra fellapozom. Tessék! Ahogy mondtam. A Holdon a mûholdak lövik egymást.
II. SÍRÁSÓ Hát ez elég mókás!
I. SÍRÁSÓ Nem annyira. A központi vezérlõmûben üzemzavar támadt. De itt egy másik. Hátasztán fõvárosában tegnapra virradóra egy asszony ötösikreknek adott életet.
II. SÍRÁSÓ Ha már a gyermekáldás sem jó neked, akkor tudod, kit? Ásd el magad!
I. SÍRÁSÓ Igen ám, de sziámi ikrek, és egyik sem hasonlít a többire! Na, még most sem hiszed?
II. SÍRÁSÓ Megmondtam, hogy nem kell annyit olvasni!
I. SÍRÁSÓ Hol a kulacs? (Elveszi a II. sírásótól) Te! Mit csináltál ennyi ideig? Ebben egy csepp sincs!
II. SÍRÁSÓ Talán elõbb csavard le a kupakot!
I. SÍRÁSÓ Mondom, hogy nincs benne víz!
II. SÍRÁSÓ Pedig kell, hogy legyen! Fél óráig álltam sorban érte!
I. SÍRÁSÓ Mit csináltál?
II. SÍRÁSÓ Sorbaálltam. Az egész városban csak egy csapból folyik.
I. SÍRÁSÓ(belenyúl a kulacsba) Te! Ez nem víz! Ez ragacsos, kocsonyás! A nénikéddel szórakozz!
II. SÍRÁSÓ Esküszöm, hogy víz volt! Én is ittam, legalább egy literrel. Majd szétreped a hasam! De hagyjuk a fenébe! Te, tudod, min járt az eszem, amíg sorbaálltam? Ezen az úron, akinek a halottait õrizzük. Te nem vetted észre? Olyan, olyan,. nem is tudom....
I. SÍRÁSÓ Az anyajegy! Hát persze! (Elõvesz egy papírt) Igen! Igen! Az az. "... különös ismertetrõjele egy sötét anyajegy a bal halántékán..."
II. SÍRÁSÓ Hát ez óriási! Gazdagok vagyunk! Gazdag vagyok! Csak ne fájna úgy a gyomrom!
I. SÍRÁSÓ Túl sokat zabálsz.
II. SÍRÁSÓ Ne is törõdj vele. A jutalomból az egész világot megvehetem! (Kiveszi a papírt I. sírásó kezébõl)
I. SÍRÁSÓ Ezt a randa világot akarod megvenni? Ezt neked adom.
II. SÍRÁSÓ(megtántorodik) Te, nagyon fáj! Mer' lyukat beszéltél a hasamba!
I. SÍRÁSÓ Láttad? Villámlott!
II. SÍRÁSÓ Képzelõdsz. Sehol egy felhõ.
I. SÍRÁSÓ Tessék! Most megint!
II. SÍRÁSÓ Tényleg!

Óriási robbanás hallatszik, a két sírásó a földre veti magát. Föntrõl törmelékek potyognak, és egy füstölgõ golyó jobbról begurul. II. sírásó holtan a földön marad, kezében a papír

I. SÍRÁSÓ Mekkorát dörgött! Ilyen mennydörgést még életemben nem pipáltam! (Feltápászkodik, nmegfdörzsöli a szemét) Nézz oda! (jobbra kifelé mutat) Hová tûnt a parlament? Eltûnt! Láttál már ilyet? Na! Téged meg mi lelt? Így beijedni egy kis égzengéstõl! Hát ez meg mi? (Felveszi a füstölgõ golyót, megszagolja) Fúj, ez méreg! (jobbra kidobja a színrõl, összeesik, meghal)

Dormio balról be

DORMIO Raskolnhikow halott, s már nincsen élõ, aki megmondhatná, ki volt Hermia. Vajon meklyik arca volt igaz? Mindegy, szerettem õt. A nagyvilágot mintha csak legyõztrem volna: lábaim elõtt hever. Halott elnökök, császárok, áldozatok milliói hevernek temetetlenül. Halott a parlament - és halott Hermia. A sírésókkal mi lett? Szegény fickók! A halállal békességben éltetek, s halálotokban mégis összevesztetek vele? Sok sírt ástatok, de nektek ki ássa meg? De mi ez?  Búcsúlevél? Vagy végrendelet? Mit szorongatsz a kezedben, mondd? (kiveszi a papírt a II. sírásó kezébõl) "Megbízom e levél birtokosát, hogy nevemben járjon el az Államszövetség hatóságainál fiam ügyében, akit húsz évvel ezelõtt vesztettem el..." Montán Kwong. Az apám. Az nem lehet igaz! Mi ez az újabb õrület? Ez már sok! Miért, hogy csak most tudtam meg ezt?! És miért, hogy hogy éppen ma, amikor elõször láttam õt?! Átölelt és fiának nevezett! Ó, ha tudtam volna akkor! És miért, hogy téged sem ismertelek fel, drága Hermia?! Aludtam! Átaludtam mkindent! Keserves ébredés! Mi ez? Megbolydult agyamban kalapál egy ér? Vagy ez már a másvilág? Nem, csak a csend apró lépteit hallom. Hermia, itt vagyok veled. Az ajándék... Mintha apám küldte volna általad. (Elõveszi a szivart) E tárgy mindent összefûz, mi életemben fontos volt nekem. (Rágyújt a szivarra, köhint) Kicsit erõs, de zsongító, tompítja fájdalmamat. (Szippant a szivarból) Mit is mondott Hermia? Örömmel látod majd a széopet szépnek, s a szebbet még szebbnek. (Szippant a szivarból, felrobban, meghal)
 

1982 november-
1983 április