[hvg.hu] [vallas.hvg.hu] 

vallási hírek / relignews

vallási linkek / religlinx

vallási dokumentumok / religdox

Bibó István: Mi lett volna, ha elmarad a reformáció?
-
Szabó Lajos--Tábor Béla: Vádirat a szellem ellen

Kölcsey Ferenc: Töredékek a vallásról

online vallások
vallások online 
iszlám
vallásháborúk - hitviták 
vallásköz - ökumenizmus, dialógus
források /sources

Vallási törvények, dokumentumok 

/ religdox

 
 
 
Az ENSZ Közgyûlésének határozata a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól (1992)

1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

1991. évi XXXII. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl

4/1993. (II. 12.) Alkotmánybírósági határozat

61/1994. (IV. 20.) Kormányrendelet a Tábori Lelkészi Szolgálatról

Az igazságügyminiszter 8/1990. (IV. 27.) IM rendelete a fogvatartottak vallásgyakorlásáról

Az igazságügyminiszter 11/1990. (VI. 13.) IM rendelete az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

Charta Oecumenica / Ökumenikus Charta 
- Irányelvek az európai egyházak bõvülõ együttmûködéséhez -
 
 

index

a lap tetejÚre / top