A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


I
IARF International Association for Religious Freedom

Iblisz

Ibn Abd al-Vahháb

I Csing 

idea

idealizmus

ideológia: cultural sofware j, m. balkin 

idolátria (görög) bálványimádás

idők teljessége

idzsmá ijma

idzstihad ijtihad 

Ife (Nigéria)

IFOR International Fellowship of Reconciliation, a Kiengesztelõdés Nemzetközi Szövetsége [Ismertetõ az IFOR  tevékenységérõl (bocs.hu)] [The International Fellowship of Reconciliation home page on peace and nonviolence] [] 

ifrit

igazság

igazságosság

Igen Fiatal Katolikus Igen Czakó Gábor [www.igen.hu/]

IHS in hoc signo

I. H. S. Ízisz, Hórusz és Széb (Isis, Horus, and Seb) anya gyermek apa egyiptomi hármassága

Ikbál, Mohamed Iqbal, Sir Muhammad (1876-1938) urdu és perzsa nyelvű indiai muszlim költő és filozófus, a modern Pakisztán atyja. Az iszlámot a szúfizmus és a nyugati eszmék fényében interpretálta újra, elsõsorban Henri Bergson „teremtõ fejlõdés”-elméletének hatása alatt. vissza / back

ikebana

ikon

ikonográfia

ikonoklaszta (gör.) képromboló; a templomban vallási fogalmak képzõmûvészeti ábrázolását, fõleg szentképeket vagy szobrokat nem tûrõ, azokat eltávolító és elpusztító személy vissza / back

ikonosztáz, ikonosztázion -  (gör.) szentképfal, ajtókkal ellátott és szentképekkel díszített válaszfal a hajó és a szentély között az ortodox keresztény szertartású templomokban. vissza / back

Illig, Heribert "történelemhamisító"

illuminátusok illuminati lásd alumbrados

ima, imádság imádkozás meditálás meditáció

Imago Dei 

imairány / kibla / qibla

imám

imámiták v. dzsafariták, tizenkettesek

imámok listája: 

immanencia

incestus

independensek

infallibilitás tévedhetetlenség, csalatkozhatatlanság; a római katolikus tanítás szerint az I. Vatikáni Zsinat óta tévedhetetlen a pápa, amikor egyházi tanítási kérdésben ex cathedra nyilatkozik. vissza / back

independensek

India vallásai

indiai kereszténység kereszténység Indiában 

indulgentia a megbocsátott bűnök elengedése

INFORM Information Network Focus on Religious Movements - alapította Eileen Barker 1988-ban

inkarnáció

inkluziv nyelvhasználat beleértõ nyelvhasználat inclusive language [religion-online.org]

inkulturáció [Tomka Miklós: Inkulturáció]

inkvizíció, szent

inkvizíció [Voltaire-abc]

Inkvizítor, Nagy 

insalláh

inspiráció

Institute of World Religions

integrizmus

Interaction Council Volt állam- és kormányfõket tömörítõ, Fukuda Takeo (1905-1995) által alapított grémium, amelynek tiszteletbeli elnöke Helmut Schmidt, s amely Az Emberi Kötelességek Egyetemes Nyilatkozatát 1997-ben megfogalmazta, hogy azt az ENSZ közgyűlése elé vigye, s az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának párjaként és ellensúlyaként a közgyűléssel elfogadtassa. 

interdogmatika, interdogmatikus

interkommunió lat. Különböző felekezetekhez tartozók úrvacsora-közössége

interkronológia

International Assotiation for Religious Freedom (IARF) (Nemzetközi Szövetség a Vallásszabadságért)  A vallásszabadság világméretû érvényesítéséért harcoló, unitáriusok által 1900-ban Bostonban alapított, oxfordi székhelyû vallásközi világszervezet, az ENSZ társult szervezete [www.iarf-religiousfreedom.net/]

internet - a Vatikán a világhálóról: A Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa: Az egyház és az Internet - A Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa: Az internet etikája vissza / back

Internet Interfaith Consortium

INTERREL  levelezési (listserv) lista, 1995-ben szűnt meg, moderátorai Dr Leonard Swidler, Bruce Schuman és Dr Ingrid Shafer voltak

interreligiológia Egy rövid definíció most már tényleg ide kívánkozik (2004.12.02.), mi az? mi a baj a "lógiával", lehetséges-e az "inter-relig" (szándékosan nem "interreligiológiát" mondtam)

interreligiográfia ??? - "Kis magyar religiográfia" (Kamarás István) már van. Hol találunk szisztematikusan INTERreligiográfiát? Legfeljebb egy linkgyűjteményben? Komoróczy Gézának egy régi tanulmánya jut most (19:53 2004.12.02.) az eszembe, amelyben valami olyasmit ír, hogy Balilóniában a Pantheon voltaképpen az isten-jegyzékekben jött létre. 

intifáda palesztin hadjárat az izraeli megszálló erõk ellen  (jrt)

Intrivigne, Massimo

invesztitúra, invesztitúra-harc [Az invesztitúra-küzdelem]

Iona (Irország, kat

Ipolyi Arnold, a Magyar mythologia szerzője

Iqbal Muhammad

iráni vallások

írás az írás szerepe a vallásban szent írás hieratikus írás démotikus írás írott szöveg beszélt szöveg szent szöveg hieroglif hieratikus démotikus ék- rovás- stb írás
íratlan erkölcsi normák

írástudók

Iraeneus ld apologéták

irgalmasok

irodalom, irodalmárok, írásrtudók [Voltaire-abc]

írott törvények Mózes öt könyvében léejegyzett törvények (jrt)

irreligiozitás

ISIM International institute for the Study of Islam in the Modern world - PDF-formátumban olvasható hírlevele elsõrangú tudományos információforrás a jelenkori iszlám kérdéseirõl. [www.isim.nl]

ISKCON International Society for Krishna Consciousness, Krisna Tudatosság Nemzetközi Társasága, a Krisna-hitűek nemzetközi ernyõszervezete vissza / back

Islamic Research Institute

islamophobia iszlamofóbia 

Isten [Index.hu Fórum topikok: Definiálja valaki isten fogalmát?!? - Lehet-e Istent tudományosan definiálni - Isten nem létezik - Érveljetek, miért nincs Isten - Isten márpedig létezik! - Isten nem mindenható, ha van szabad akar(at)]

isten - régi magyar jelentése ős-ten?

Isten báránya agnus dei 

Isten Gyülekezete

istenáldozat - v. ö. emberáldozat, istentisztelet, embertisztelet

istenek

istenek, olymposi olümposzi istenek, homéroszi istenek

isten [Voltaire-abc]

istenérvek istenbizonyítékok [http://istenervek.fw.hu/index.html]

Isten Gyülekezetei Assemblies of God

Isten, a filozófusok istene

Isten halála 

Isten kardja lásd isten ostora

Isten neme

Isten népe

Isten országa

Isten ostora

isteni szabadság (divine freedom) Isten szabadsága [Stanford Encyclopedia of Philosophy]

istentisztelet mise, szluzsba, Gottesdienst, Service: szolgálat
istentisztelet - emberáldozat - embertisztelet - istenáldozat  vissza / back

István, I. (Szent) magyar király, eredeti pogány nevén Vajk

Isze /jp

Iszfahán (Irán)
iszlám [A hódító vallás - HVG-melléklet az iszlámról] [ocrt] [Islamic Databases] [iszlam.lap.hu] [Comparative Index to Islam] [International institute for the Study of Islam in the Modern world] [Goldziher Ignác: Az iszlám az omajjádok bukásáig]
[Catholic Encyclopedia: Mohammed and Mohammedanism] [Index.hu Fórum topikok: Mit mond a Korán? - Érzékeny Mohamed? - Az iszlámrol komolyan, pró és kontra - Mi a bajom az iszlámmal? ]
iszlám forradalom [Islamic Revolution by Bernard Lewis]

Iszlám Indonéziában [Islam in Indonesia by P. A. Hoesein Djajadiningrat

iszlamizmus

Iszlám Magyarországon [Magyar Iszlám Közösség] [Bolek Zoltán: A magyar iszlám története1.) - 2.) - 3.)]

iszlamofóbia ispamophobia

Az "iszlám" szó jelzõi használata A feltétlen odaadást jelentõ iszlám fõnév jelzõi (kb. "önmagát feltétlenül odaadó" értelmû) megfelelõje az iszlám alapszókincsében meghatározó arab nyelvben a muszlim. Az "iszlám törvénykezés" helyesen magyarul is "muszlim törvénykezés", az "iszlám forradalom" pedig  "muszlim forradalom lenne. Hiába helytelen azonban az "iszlám forradalom" szóhasználat, mégis többségi: ezért miközben, amennyire lehet, igyekszünk majd "muszlim szerzõt" mondani "iszlám szerzõ" helyett, az idézetekben meghagyjuk, s egyáltalán: toleráljuk a "helytelen" szóhasználatot is. (a szerkesztõ megjegyzése) vissza / back

Iszlám Törökországban - Vallásügyi Fõigazgatóság
Prof. Abdelwahab El-Affendi: Islam and Secularism in Turkey
Jacob M. Landau: TURKEY BETWEEN SECULARISM AND ISLAMISM
HUMAN RIGHTS TURKEY: DOUBLE STANDARD: KEMALISM: THE  IDEOLOGICAL STRUCTURE OF THE TURKISH STATE
 New Book: Islam and Secularism in the Middle East
The debate on secularism and democracy
Törökök Németországban - Is Islam Soluble into Germany? Sunni Muslims of Turkish Origin by Valérie Amiraux - Ottoman introvissza / back

iszmailiták hetesek izmaeliták Aga Khan iszmáiliták 

Isztambul Istanbul Bizánc, Konstantinápoly Töröko, ortodox keresztény, muszlim

ivrit

Izajás Jesaja Ésaiás Ézsaiás

Izidor, Sevillai (Szent) (560-636) A Vatikán õt javasolja az internet és a komputertudományok védõszentjének. (Egy, a szenteknek szentelt olasz website-on 2002-ben megjelent népszerûségkutatás adataiból azonban az derül ki: az internetes közösségnek Izidor korántsem tartozik az kedvenc szentjei közé.)Sevilla-i (Szent) Izidor A több mint 1350 évvel a Háló megszületése elõtt elhunyt Sevillai Izidor, Leander bátyja utódaként 37 éven át volt Sevilla püspöke,  õ hívta össze a 633-as toledói zsinatot. VIII. Kelemen pápa avatta szentté 1598-ban. Fõ mûve a húszkötetes Ethymologiae, amelybõl 950 kódexpéldány maradt fenn, s amely még a Gutenberg utáni évtizedekben, nyomtatásban is legkevesebb tíz kiadást ért meg, s melyet a médiatudomány az adatbázisok tökéletes prototípusának tekint. A középkor iskoláiban évszázadokon keresztül a leggyakrabban forgatott tankönyv s - roppant terjedelme ellenére - a Biblia után a leggyakrabban másolt könyv volt. Tulajdonképpen nem is Izidor eredeti mûve: inkább afféle kompilálása mindannak, amit õelõtte 145 görög és latin nyelvû szerzõ már megfogalmazott. vissza / back

Ízisz

Izmael Ábrahám és Hágár fia, Izsák bátyja, az arabok õsatjya

izmaeliták

Izrael

izraeliták Jákob pátriárka leszármazottainak ókori népe (jrt)

Izsák / Bitó László trilógiája: Ábrahám és Izsák, Izsák Tanítása, A Názáreti Izsák
 
 

vissza / back


A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top